Page tree

Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

Inleiding

Om een lokaal uit te roosteren, kunt u gebruik maken van

de Activiteitenplanner. Aan

het scherm Activiteiten en afwezigheden bewerken. U komt in dit scherm via de dagroostermodule en de knop <Act/afw>. Aan de hand van een voorbeeld laten we u zien hoe

dit gaat

u een lokaal van een les af haalt.

Image Removed

Image Added


Status
colourBlue
titleDesktop
 Onderhoud > Dagroosteren > Activiteiten en afwezigheden bewerken


Image Added

Panel
bgColorwhite
titleBGColorwhite

Op deze pagina

Table of Contents
maxLevel4
minLevel2

Zie ook:


Lokalen uitroosteren en verwerken

Stel, u wilt op maandag lokaal A022 uitroosteren omdat er onderhoud plaats vindt. Dan wilt u er voor zorgen dat de lessen die in dat lokaal gepland staan uit het lokaal geroosterd worden. Tevens wilt u dat lokaal A022 niet meer als vrij lokaal in beeld komt tijdens het dagroosteren.Start de Activiteitenplanner met de knop <Activiteiten en afwezigheden bewerken>

 • Ga naar het scherm <Activiteiten en afwezigheden>. We zien links de activiteiten- en afwezigheidscodes die u al eerder
hebt .
 • We gaan nu een activiteit inroosteren op een lokaal. Als er geen geschikte activiteitscode tussen staat, kunt u binnendoor naar het scherm waar u uw activiteiten- en afwezigheidscodes kunt beheren. Klik hiervoor op de blauwe knop met
het blauwe pijltje. Image Removed
 • de witte pijl

Image Added

 • In dit voorbeeld hebben we een activiteit
OND
 • Ond aangemaakt die staat voor Onderhoud
lokaal. U
 • U selecteert vervolgens de lesuren, behorend bij het lokaal dat
uitgeroosterd moet worden
 • u wilt uitroosteren; deze worden groen
.
 • Een rood kruisje in de rechter bovenhoek van de cel geeft aan dat de lesuitval nog verwerkt moet worden. In dit geval is het natuurlijk geen echte lesuitval, maar de betrokken lessen worden ontdaan van hun lokaal. Dat zien we als we op de knop <Verwerk lesuitval> klikken
:

Image Removed

Image Added

 • Het scherm Synchronisatie Planning activiteiten en afwezigheden met dagrooster opent
 • U herkent de lokaalproblemen aan de blauwe kleur
 • In de kolom "Lesuitval?" zien we
dan ook
 • dat de les
gewoon
 • door gaat, tenzij u anders beslist. In dat geval klikt u op de desbetreffende regel in deze kolom en vervalt de les
vervalt
 • alsnog. Doorgaans is daar alleen reden toe wanneer het een vaklokaal betreft (bijvoorbeeld de gymzaal) en de les(sen) onmogelijk in een ander lokaal gegeven kunnen worden
.In de dagroostermodule zullen deze lokalen als "probleem" naar voren komen. U kunt daar de
 • Klik op het groene vinkje om de wijzigingen toe te passen
 • Ook in het hoofdscherm van de dagroostermodule herkent u lokaalproblemen aan de blauwe kleur, en aan de L

Image Added

 • U kunt nu de ontstane lokaalproblemen oplossen door de lessen van een nieuw lokaal te voorzien.