Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

In de module Dagroosteren kunt u de dagelijkse wijzigingen verwerken.
Denk aan afwezigheden van docenten, het inplannen van speciale activiteiten, et cetera.

Deze mutaties leiden tot roosterwijzigingen.
Vervolgens stelt u alle betrokkenen van de wijzigingen op de hoogte, door de mutaties weg te schrijven naar het Zermelo Portal. Gebruikers kunnen de wijzigingen dan ook via de app op telefoon of tablet zien.

Info
titleDagroostervoorbereidingen

Voordat u daadwerkelijk begint met het afknippen van de eerste week om de dagelijkse wijzigingen te gaan verwerken, dient u een aantal voorbereidingen te treffen in het basisrooster. Deze voorbereidingen betreffen o.a. de lijst met afwezigheids- en activiteitscodes, het tussenuur- en vervangbelang, het inroosteren van een eventuele vervangerspool. Al deze werkzaamheden dienen in het basisrooster te worden verwerkt. Er is een handleiding beschikbaar die deze handelingen toelicht: Dagroosteren voorbereiden

Inhoudsopgave

Tutorials


Children Display