Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Inleiding

Met de module Onderhoud kunt u snel en eenvoudig roosters maken voor toetsweken. Denk hierbij aan het zorgvuldig verdelen van de toetsen over de beschikbare dagen, het inroosteren van de toetsen op de juiste aanvangstijden en het plaatsen van de toetsen in de juiste ruimtes.  Ook kunt u de surveillanceverdeling regelen.

Tevens is het mogelijk om met de onderhoudsmodule mondelingen te roosteren. Mondelingen worden veelal ingeroosterd nadat de schriftelijke toetsen geroosterd zijn, aangezien Zermelo rekening houdt met het aantal toetsen dat al gepland is voor een leerling. Zo wordt voorkomen dat een leerling op een dag te zwaar belast wordt. Ook voor de docenten die de mondelingen afnemen wordt een zo gunstig mogelijke verdeling gemaakt middels de standaardinstellingen en/of door de instellingen die u zelf invoert. 

Toetsen en mondelingen kunnen naast de reguliere lessen worden ingeroosterd die eventueel wél doorgaan. 

U kunt alle betrokkenen van de wijzigingen op de hoogte stellen, door de mutaties weg te schrijven naar het Zermelo Portal. Gebruikers kunnen de wijzigingen dan ook via de app op telefoon of tablet zien.


Status
colourBlue
titleDESKTOP
 Onderhoud > Toetsrooster > Toetsroosteren

Status
colourBlue
titleDESKTOP
 Onderhoud > Toetsrooster > Mondelingen bewerken


Tip
titleInstructievideo toetsroosteren

Onderstaande instructievideo is al enige tijd geleden gemaakt. Enkele functionaliteiten zijn in de loop der tijd aangepast. Het geeft u echter wel een goed beeld van de mogelijkheden en de werkwijze!

Widget Connector
urlhttp://youtube.com/watch?v=6pkvRLFRuCgTutorials


HTML Include
urlhttps://inschrijven.zermelo.nl/cursus/5/mini


Inhoudsopgave:

Children Display


Info
titleToetsroosteren met desktop versie 19.03 en eerder

Vanaf desktop versie 19.04 zijn er kleine wijzigingen in de toetsroostermodule. Als u met versie 19.03 of eerder werkt, dan ziet het toetsroosteren er anders uit, de afbeeldingen in de handleiding kloppen wellicht niet compleet met wat u ziet. U kunt de oude handleiding hier bekijken.