Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.
Comment: Versie 16 teruggezet

Inleiding

Om een toetsrooster te kunnen maken, dient u eerst een week af te knippen als toetsroosterbestand.

Menu Projectbeheer.

Status
colourBlue
titleDESKTOP
 Projectbeheer
Panel
bgColorwhite
titleBGColorwhite

Op deze pagina

Table of Contents
minLevel2

Zie ook:


Dagen afknippen
 

Wanneer we een project hebben geopend ,selecteren we allereerst het basisrooster en klikken bij roosteropties op het icoontje <Dagen afknippen>.


Image RemovedImage Added

Weken kiezen

U kunt vervolgens de week (of weken) selecteren waarin de toetsweek plaats vindt.

Wanneer slechts een paar dagen betrokken zijn bij de toetsweek selecteert u hier toch de hele week.

Image RemovedImage Added

Wanneer u de juiste weken heeft geselecteerd, klikt u vervolgens onderaan op de knop <Toetsrooster>

Naam bepalen

U krijgt nu de mogelijkheid om deze afgeknipte weken een herkenbare naam te geven.

Image RemovedImage Added


U klikt vervolgens op de knop <OK>. 

Toetsweekrooster

Uiteindelijk heeft u een apart roosterbestand aangemaakt (type T = Toetsweek) waarin u de Toetsweek verder kunt maken.
Wanneer u meerdere weken in uw toetsweek heeft, zal iedere week in het toetsrooster een apart tijdvak worden. U heeft later dan de mogelijkheid om lessen in de ene week wél en in de andere week juist niet uit te schakelen. 
Als er dagen zijn die niet betrokken zijn bij de toetsweek, kunt u deze in de jaarplanner uitschakelen. 

Image RemovedImage Added

Er zijn direct 2 versies van het toetsroosterbestand aangemaakt. De werkversie is versie 2, het afgeknipte origineel is versie 1.

Image RemovedImage Added