Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Inleiding

U kunt lokalen vrij roosteren omdat u deze lokalen wilt gebruiken voor de toetsweken.

Status
colourBlue
titleDESKTOP
 Onderhoud > Voorbereiding > Lokalen vrijmaken

Image Added

Panel
bgColorwhite
titleBGColorwhite

Op deze pagina

Table of Contents
minLevel2

Zie ook:


Lokalen vrijmaken

U kunt lokalen vrij roosteren omdat u deze lokalen wilt gebruiken voor de toetsweken. Op deze manier kunt u een vleugel alleen gebruiken voor de toetsen en zullen de lessen, die daardoor uit een lokaal worden gehaald, in een ander lokaal moeten worden ingeroosterd. Wij adviseren om deze lokaalproblemen via het dagrooster op te lossen.

U gaat via Onderhoud > Voorbereiding > Lokalen vrijmaken naar het scherm "Activiteiten en afwezigheden bewerken".


Warning
titleBelangrijk

U haalt nu de lokalen van de lessen, herstellen kan alleen door handmatig de lokalen weer terug te plaatsen! De originele lokalen worden niet onthouden.