Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Inleiding

Via de toetsroostermodule kunt u mondelingen aanmaken voor één of meer vakken. In ons voorbeeld zijn docent BE, Afdeling 5 en lokaal 004 vrij gemaakt om mondelingen te kunnen roosteren.

Status
colourBlue
titleDESKTOP
 Onderhoud > Toetsrooster > Mondelingen bewerken

Image Added

Panel
bgColorwhite
titleBGColorwhite

Op deze pagina

Table of Contents
minLevel2

Zie ook:


Mondelingen aanmaken

Status
subtletrue
colourBlue
titleDESKTOP 19.04

Om mondelingen te roosteren gaat u naar Onderhoud > Toetsrooster > Mondelingen bewerken of u klikt op de knop <Mondelingen> als u het venster Toetsen roosteren geopend heeft. In de vernieuwde weergave van het mondelingen roosteren ziet u vier vensters, Mondelingen, Leeringen pool, Informatie mondeling, en Docentenselector (Docenten kiezer).

U maakt nieuwe mondelingen aan middels de knop <Standaard opzet>. In het venster dat opent geeft u aan voor welke lesgroepen op welke afdeling u mondelingen wilt aanmaken. Overigens kunt u hier ook zien welke soorten en hoeveel leerlingen betrokken zijn bij de lesgroepen, denk daarbij aan reguliere leerlingen, interne maatwerk leerlingen en externe maatwerk leerlingen.

Selecteer links in beeld de afdeling waarvoor u mondelingen wilt maken. Vervolgens klikt u op de lesgroepen waarvoor u mondelingen wilt maken. In de kolom Aantal minuten mondeling geeft u aan hoe lang de mondelingen duren. Voor elke leerling in deze lesgroepen wordt een mondeling aangemaakt. 

In ons voorbeeld worden er mondelingen van 10 minuten aangemaakt voor de lesgroepen dutl1, dutl2 en dutl3 van v5.

Als u op het groene vinkje klikt, maakt u de mondelingen aan komt u terug in het onderliggende venster Mondelingen. Met de knop <Maak mondelingen> maakt u de mondelingen ook aan en blijft u in hetzelfde venster.
 

Warning

De knop met het rode kruis kunt u gebruiken om het scherm te verlaten, maar heeft u eenmaal mondelingen gemaakt, dan kunt u deze niet met deze actie annuleren.

U kunt reeds gemaakte standaardmondelingen wel verwijderen door bij de lesgroep waarvoor u de mondelingen wil verwijderen in de kolom Aantal met standaard mondeling te klikken. De regel wordt dan rood en de mondelingen worden verwijderd als u het venster sluit met het groene vinkje.


 U ziet nu dat er op afdeling v5 voor het vak dutl daadwerkelijk 63 mondelingen zijn aangemaakt.

Indien u een mondeling selecteert, ziet u in het venster Geselecteerde mondeling meer informatie over het desbetreffende mondeling. Hier kunt u eventueel het aantal minuten dat het mondeling duurt en de omschrijving aanpassen.

Meervoudige selectie

Standaard opent het scherm zich in de modus Enkelvoudige selectie. Wilt u meerdere mondelingen kunnen selecteren, dan kunt u meervoudige selectie aanzetten via het menu Modus > Meervoudige selectie of sneltoets <M>.
 

Samenvoegen / splitsen

Wanneer u meerdere mondelingen geselecteerd heeft (in de modus meervoudige selectie), kunt u deze samenvoegen via het menu Opties > Samenvoegen of sneltoets <S>. Zo kunt u voor een groepje leerlingen een mondeling inroosteren.

Andersom kunt u groepjes leerlingen weer opsplitsen via het menu Opties > Splitsen of sneltoets <K>.

Meerdere docenten op een mondeling

Wanneer u één of meerdere mondelingen geselecteerd heeft, kunt u in het venster Docentenselector docent(en) toekennen. Wanneer u op een docentafkorting klikt wordt deze groen en kunt u deze terugzien in de regel van het (of de) geselecteerde mondeling(en).