Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Inleiding

Nadat u de mondelingen heeft aangemaakt is het zaak deze mondelingen te verdelen over de dagen. Vervolgens kunt u ook een tijdstip inroosteren.

Menu

Status
colourBlue
titleDESKTOP
 Onderhoud > Toetsrooster > Mondelingen bewerken, middels de knop <Mondelingen verdelen over de dagen>Panel
bgColorwhite
titleBGColorwhite

Op deze pagina

Table of Contents
minLevel2

Zie ook:


Mondelingen verdelen over de dagen

Middels de knop <Mondelingen verdelen <Verdelen over de dagen> opent zich een overzicht van alle mondelingen, welke op dit moment nog niet over de dagen zijn verdeeld.
U  U kunt hier handmatig de mondelingen over de dagen verdelen of gebruik maken van de automaat.

Voordat u dat kunt doen, dient u de software eerst te vertellen hoeveel mondelingen er in totaal geroosterd kunnen worden.
Middels  Middels de knop <Invoer maximaal aantal mondelingen> <Max per dag> krijgt u een overzicht van het aantal vrije momenten (lesuren) in het rooster van de docent.
Middels de knop <Zet max. op aant. vrij> geeft u aan hoeveel mondelingen er per vrij moment kunnen worden geroosterd.

Image RemovedImage Added

In ons voorbeeld betreft het docent BE, die de hele week is vrijgemaakt voor mondelingen behalve zijn roostervrije dag.
Per dag zijn er 10 docenten men01, pin en sld16, die ook nog andere lessen geven gedurende de week en docent sld16 heeft ook nog een roostervrije dag. Per dag zijn er 9 lesuren, waarop er 4 3 mondelingen kunnen worden geroosterd.
U ziet dat er 65 mondelingen moeten worden geroosterd en de kolom "max aant mond" aangeeft dat er ruimte is voor 160 mondelingen. Middels Per dag ziet u het maximum aantal te plannen mondelingen per docent en aan het begin van de regel ziet u hoeveel mondelingen een docent maximaal kan afnemen gedurende de hele week. Docent men01 heeft 5 mondelingen en heeft plek voor 108, voor docent pin is dit 20 en 117, en voor docent sld16 is dit 43 en 63.

Via de knop <OK> keert u terug naar het onderliggende schermvenster Mondelingen verdelen over dagen.

In het overzicht van alle mondelingen kunt u handmatig de mondelingen over de dagen verdelen door in de regel van een mondeling te klikken in de cel behorende bij de gewenste dag.
U  U kunt ook de knop <Roosterautomaat> <Automaat> gebruiken om voor u een voorstel te maken. Dit kunt u eventueel handmatig wijzigen. 

Image RemovedImage Added

Wanneer u een gewenste verdeling over de dagen heeft, dan kunt u deze overnemen middels de knop <OK, deze dagverdeling overnemen>door op het groene vinkje te klikken en het venster af te sluiten.