Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Inleiding

Als de week voorbij is, kan het weekrooster [D] gearchiveerd worden.
Op de achtergrond wordt relevante informatie uit de dagroosterweek opgeslagen om onder andere lesuitval en gerealiseerde lestijd te kunnen berekenen.

Met het archiveren van de weekbestanden wordt gezorgd dat de vervangselector wordt bijgewerkt met de vervangingen en uitval van de week die gearchiveerd wordt.

Warning
titleLet op
In het dagrooster van de nieuwe week is de informatie omtrent uitval- en vervanggeschiedenis pas up-to-date nadat er is gearchiveerd.

Status
colourBlue
titleDesktop
 Projectbeheer > Archiveren


Image Added

Panel
bgColorwhite
titleBGColorwhite

Op deze pagina

Table of Contents
minLevel2

Zie ook


Hoe kan ik mijn week archiveren?

Allereerst zorgt u ervoor dat de week die gearchiveerd dient te worden, geselecteerd is.

Vervolgens kunt u via menu Projectbeheer op het icoontje "Archiveren" klikken dat u onder het kopje Roosteropties vindt.

Mocht u in het dagrooster een nieuwe Activiteit- of Afwezigheidscode hebben toegevoegd, dan zult u daar een melding van krijgen. In het basisrooster is deze namelijk (nog) niet bekend.
Als voorbeeld heb ik in de lopende week een activiteit BL (Buitenlandse Reis) toegevoegd. Tijdens het archiveren verschijnt het volgende venster:

Het volgende wordt gevraagd: het programma heeft ontdekt dat er een verschil zit tussen de Activiteit- en afwezigheidscodes en vraagt u nu om deze toe te voegen aan de activiteitenplanning van het basisrooster.
In dit geval dient u in de linker kolom te klikken, om aan te geven dat BL een activiteit is. Klikt u in de kolom Afwezigheidsreden dat wordt de activiteit verkeerd gelabeld.

Tot slot ziet u een venster met alle activiteiten en afwezigheden die in het dagrooster zijn verwerkt.
Sommigen daarvan waren al bekend in de activiteitenplanning van het basisrooster (groen gekleurd). Nieuwe activiteiten en/of afwezigheden zullen worden toegevoegd zodat de activiteitenplanning in beide bestanden overeen komt.
U kunt dit ter kennisgeving aannemen en zodra u op het groene vinkje klikt wordt daadwerkelijk de archivering uitgevoerd.

Hoe kan ik een gearchiveerde week weer terugzetten?

Het kan voorkomen dat u een wijziging wilt doorvoeren in een dagroosterweek die al gearchiveerd is. U kunt daarom een week uit het archief terugplaatsen als weekrooster [D].

Om het archief te kunnen beheren, is het belangrijk dat u het basisrooster selecteert. De menu-optie Projectbeheer > Archief beheren is dan actief en u kunt er vervolgens op klikken. 
U kunt één of meerdere weken selecteren. Met het icoon Terugplaatsen wordt de betreffende week weer een 'gewoon' dagroosterbestand.


Warning
titleLet op

Bij een regulier dagroosterbestand heeft u twee versies. U werkt in versie 2 en vergelijkt met versie 1 om de roosterwijzigingen te kunnen zien.
Bij het terugplaatsen van een roosterweek uit het archief, heeft u echter maar één versie. De week met alle mutaties wordt als versie 1 teruggezet!

Nadat u uw wijziging(en) hebt aangebracht in de teruggezette week, kunt u deze week weer opnieuw archiveren.