Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Inleiding

U kunt als decaan een keuzeformulier doorlopen. Zo kunt u precies zien wat de leerlingen zien als zij het formulier gaan invullen. Wij raden u aan om dit te doen om te controleren of uw keuzeformulier in orde is. Hoe het doorlopen van een formulier in zijn werk gaat, leggen we u op deze pagina uit.

Voor leerlingen is er ook een pagina die hen helpt bij het invullen van het keuzeformulier. Deze kunt u vinden in de handleiding voor ouders en leerlingen, of rechtstreeks door te klikken op Invullen van het keuzeformulier.Kijk- en bewerkrechten instellen.

Menu in het Zermelo Portal Leerlingen > Pakketkeuze > Keuzeformulieren.

Image Added

Panel
bgColorwhite
titleBGColorwhite

Op deze pagina

Table of Contents
minLevel2

Zie ook:

HTML Include
urlhttps://inschrijven.zermelo.nl/cursus/7/mini

Een keuzeformulier doorlopen

Na het maken van een keuzeformulier wilt u graag zien hoe dit er voor leerlingen uit gaat zien. U kunt zelf een formulier doorlopen alsof u een leerling bent. Daarbij maakt doorloopt u keuzesde stappen, net zoals de leerling zal doen, en de keuzes die u maakt bepalen welke volgende keuzes stappen u voorgelegd krijgt. U kunt een formulier zo vaak doorlopen als u wilt. Zo kunt u alle mogelijke keuzes stappen die leerlingen kunnen maken, controleren. Wat u invult wordt nergens opgeslagen.

Panel
titleHet doorlopen van een keuzeformulier
  1. Ga naar Leerlingen > Pakketkeuze > Keuzeformulieren > Beheer.
  2. Klik op de knop Doorlopen. Een pop-up-scherm verschijnt met daarin de eerste keuze die u mag maken.

In het scherm staat aangegeven hoeveel opties u mag kiezen. Is de keuze van het type min-max of verplicht, dan kunt u bij iedere optie een vinkje aanzetten. Alleen als het aantal door u gekozen opties voldoet aan het aantal dat aangegeven staat, kunt u op de knop Volgende klikken. Is de keuze van het type splitser, dan kunt u een bolletje aanklikken bij één van de opties. Klikt u een ander bolletje aan, dan verdwijnt het bolletje bij de eerder gekozen optie. Dit komt omdat u bij een keuze van het type splitser altijd maar één optie kunt kiezen.

Rechts in het scherm ziet u altijd de Status extra voorwaarden. Hier kunt u zien of u aan de extra voorwaarde(n) (als deze aanwezig zijn) voldoet. plaatjes toevoegen wel/niet voldaan.

overzicht na het doorlopen van het formulier

 

  1. stap die de leerlingen voorgelegd krijgen.

Een snellere manier om het keuzeformulier te doorlopen terwijl u het formulier aan het bewerken bent, is om op de 'play-knop' te drukken in het scherm Bewerken van keuzeformulier. Deze knop vindt u naast het groene vinkje en de knop om op te slaan.

Tip
titleTip

Gebeurt er niets als u op de knop Doorlopen klikt? Dan bent u waarschijnlijk vergeten om de eerste stap aan te geven bij Startpunt formulier.

Een keuzeformulier controleren

U ziet nu het keuzeformulier zoals de leerlingen dit ook gaan zien. In het pop-up-scherm staat de eerste stap die de leerling voorgelegd krijgt. Omdat u het formulier ter controle doorloopt, wordt er niets opgeslagen. Wel onthoudt het programma tijdens het doorlopen van het formulier welke keuzes u gemaakt heeft, zodat u bij de juiste stap van het keuzeformulier komt.

U heeft bij het maken van het keuzeformulier bij iedere stap aangegeven van welk type dit moet zijn (min-max, verplicht, of splitser). Dit bepaalt hoe de stap aan de leerlingen voorgelegd wordt. De types worden echter niet genoemd bij het doorlopen van het formulier, want die informatie is niet belangrijk voor de leerlingen. Zij moeten wel weten hoeveel opties ze mogen kiezen, en dat staat bij iedere stap aangegeven.


Image Added

Bij een stap van het type verplicht zijn alle opties verplicht en kan de leerling zelf niets kiezen of veranderen. De toelichting geeft aan: "De volgende opties zijn verplicht:". De leerling kan alleen op de knop Volgende klikken om naar de volgende stap te gaan.
Image Added

Bij een stap van het type min-max geeft de toelichting aan hoeveel opties de leerling minimaal moet kiezen en hoeveel opties de leerling maximaal mag kiezen. De leerling kan alle opties aanvinken, maar de knop Volgende is alleen beschikbaar als het aantal gekozen opties tussen het minimum en het maximum valt. Zijn er te veel of te weinig opties gekozen, dan is de knop Volgende uitgegrijsd.Image Added

Bij een stap van het type splitser kan de leerling altijd maar één optie kiezen. De toelichting geeft dit ook aan. Klikt de leerling een vakje aan, dan verschijnt er een bolletje. Als de leerling nu een andere optie aanklikt, dan verspringt het bolletje naar deze laatstgekozen optie en zijn de andere opties automatisch niet gekozen. Het is dus niet mogelijk om meer dan één optie aan te vinken. Zodra er één optie gekozen is, is de knop Volgende beschikbaar. De leerlingen komen nu in verschillende stappen van het keuzeformulier terecht. De gekozen optie bepaalt met welke stap een leerling verder gaat.


Met de knop Vorige kan de leerling altijd teruggaan in het formulier en eerdere keuzes aanpassen.

Als u bij het toevoegen van een stap een toelichting heeft ingevuld, dan ziet de leerling die bovenin het pop-up-scherm staan. Deze tekst komt dan vóór de standaard-toelichting te staan die aangeeft hoeveel opties een leerling kan kiezen. Voor het aanpassen van deze toelichting gaat u terug naar Een keuzeformulier maken en dan naar het onderdeel Stappen toevoegen.

Pakketoverzicht en Status extra voorwaarden

Na het invullen van de laatste stap verschijnt het Pakketoverzicht. Hier ziet u alle opties die u gekozen heeft. U kunt dit overzicht op twee manieren weergeven; per pakketdeel en alfabetisch (hoofdletters eerst). Aan de rechterkant van het scherm ziet u de status van het keuzeformulier. Hier staat 'volledig ingevuld' (in groen) als het formulier correct is ingevuld. Zijn de gekozen opties niet correct, dan staat hier 'onvoltooid (of foutief volgens het formulier)' in rood.

Als u extra voorwaarden aan het formulier hebt toegevoegd, dan staat op deze plek tijdens het invullen van het formulier 'Status extra voorwaarden'. U ziet daaronder de extra voorwaarden van dit formulier staan. Is de voorwaarde groen, dan voldoet het door u ingevulde pakket aan de voorwaarde. Als de voorwaarde rood is voldoet u er niet aan.

Als u het formulier volledig heeft ingevuld en niet aan alle extra voorwaarden hebt voldaan, dan staat er in het Pakketoverzicht bij de status van het keuzeformulier 'onvoltooid (of foutief volgens het formulier)'. Daaronder kunt u lezen aan welke extra voorwaarden niet voldaan is.

Image Added


Warning
Wanneer u als roostermaker een keuzeformulier wilt testen, dan is de knop '(terug) naar invullen' uitgegrijsd. Dit komt omdat u het keuzeformulier niet vanuit een leerling invult. Een leerling heeft altijd de mogelijkheid om een keuzeformulier (deels) opnieuw in te vullen, zolang de uiterste aanmelddatum nog niet is verstreken.