Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Inleiding

Nadat de ouderavond is aangemaakt, is de eerste stap voor het opzetten van een ouderavond de modellering, dat wil zeggen het raamwerk van de ouderavond. Op deze pagina leest u hoe u instelt wanneer de ouderavondgesprekken mogen plaatsvinden.

Kies in het portal voor <Start> in de kolom Start Ouderavond Client voor het ouderavondbestand dat u wilt modelleren. Het portal heeft een speciale client gestart waarmee u de ouderavond modelleert en roostert. Op deze pagina beschrijven we hoe u gespreksdata en gespreksmomenten aanmaakt in de Ouderavond Client.

Status
colourBlue
titledesktop
 Ouderavond Client > Modellering > Datum en Tijden


Image Added

Panel
bgColorwhite
titleBGColorwhite

Op deze pagina

Table of Contents
minLevel2

Zie ook:


Gesprekstijden en data

In Modellering > Datum en Tijden maakt u de data van de gespreksdagen aan en het tijdsraster.

Panel
titleAanmaken data
  1. Onder Bewerken > Nieuwe Gespreksdag maakt u een gespreksdag (of dagen) aan. U kunt ook sneltoets D gebruiken of de knop <Dag>
  2. Geef in kolom naam de dagen een naam. Bijvoorbeeld maandagavond en dinsdagavond, of dag1 en dag2
  3. Type in kolom datum de bijbehorende data van deze dagen. (Hij geeft automatisch de dag van vandaag.)

 


Vervolgens maakt u de gespreksmomenten aan. 

Panel
titleGespreksmomenten aanmaken
  1. Voer eerst via Bewerken > Standaardwaardes gesprekstijden uw standaardwaarden in. U krijgt een invoer scherm. Hier vult u in wat de starttijden van de dagen zijn, hoeveel minuten één gesprek duurt (standaard 10 minuten) en wat de pauze tussen de gesprekken is voor de docenten (standaard 0). (Pauzes tussen series van gesprekken of een langere pauze regelt u elders.)


  2. Vervolgens kunt u onder Bewerken > Nieuw Gespreksmoment een nieuwe gesprekstijd genereren. U kunt ook sneltoets M of knop <Moment> gebruiken om een volgende gesprekstijd aan te maken.
Tip
titleEerder beginnen of later eindigen?

Het kan voorkomen dat de start- of eindtijd van de ouderavond nog niet helemaal vast staat, of dat er docenten zijn die eerder of later willen beginnen. Nadat er iets is ingericht in de onderstaande beschreven stappen is het niet meer mogelijk extra gespreksmomenten toe te voegen voor de eerste gesprekken. Om die reden raden we aan de gesprekstijden eerder te laten beginnen en langer door te laten lopen dan de verwachte start- en eindtijd. In Roosteren > Blokkades toevoegen blokkeert u dan de ongewenste gesprekstijden via SHIFT+klik op het te blokkeren tijdstip. Op deze manier is het toch mogelijk om de start- en eindtijd aan te passen. 


Info
titleOngelijke dagen

Het kan zijn, dat de dagen niet op hetzelfde tijdstip beginnen of eindigen.

Bijvoorbeeld dag 1 is van 16:00u tot 21:00u en dag 2 is van 19:00u tot 22:00u. Dan genereert u hier een tijdsraster van 16:00u tot 22:00u. In Roosteren > Blokkades toevoegen blokkeert u dan de ongewenste gesprekstijden via SHIFT+klik op het te blokkeren tijdstip.

 


U kunt ook een gespreksdag(en) en/of gespreksmoment(en) verwijderen.

Panel
titleVerwijderen Dag of Tijden
  1. Selecteer de dag (of tijd) welke u wilt verwijderen, de geselecteerde dag (of tijd) wordt blauw omlijnd. U kunt meerdere dagen of momenten tegelijkertijd selecteren.
  2. Ga naar Bewerken > Verwijder geselecteerde gespreksdag (of gespreksmoment).

 


U kunt het scherm Ouderavond gesprekstijden en data verlaten via het wolkje met het vinkje. De nieuw aangemaakte dagen en tijden worden automatisch gesynchroniseerd met het portal. 

Tip
titleOuderavond verplaatsen naar een andere dag

Het kan zijn dat, na het inroosteren van de ouderavond, toch besloten wordt de ouderavond te verplaatsen naar een andere dag of dagen. Dit doet u eenvoudig door de datum aan te passen in dit menu en de ouderavond opnieuw te publiceren. De gesprekstijden, blokkades, lokaalindelingen et cetera blijven onveranderd.