Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Op deze pagina vertellen we u hoe u nadat u de structuur van de ouderavond heeft opgezet deze verwerkt tot gespreksmogelijkheden voor de ouders en en het roosteren van de gesprekkensaanvragen.

 

Blokkades Toevoegen

Roosteren op datum

Roosteren op tijd

Roosteren op lokaal

Lokaalrooster opschuiven

Panel
bgColorwhite
titleBGColorwhite

Op deze pagina

Table of Contents
minLevel2

Zie ook:

 

 

datum/tijd

Beheer en gespreksaanvragen van ouders

ouders/gezinnen bestaat dat nog?

blokkades ouders

Inroosteren

verdelen over avonden

roosteren gesprekken

roosteren speciale gesprekken (dubbelgesprekken)

tafels per lokaal