Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

We hebben de procedure voor het aanmaken van een nieuwe werknemer versimpeld. In het scherm Personeel > Overzicht kunt u direct alle informatie invullen over de werknemer. In vier stappen maakt u een gebruikersaccount en contract aan, en vult u de aanstelling en bevoegdheden in.

...