Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Status
colourBlue
titleDesktop
 Onderhoud > Dagroosteren

Door binnen de dagroostermodule met sneltoetsen te werken, kan tijd bespaard worden. Op deze pagina een overzicht van de mogelijke sneltoetsen. Sneltoetsen zijn NIET hoofdlettergevoelig, dus gebruik van hoofd- of kleine letter maakt geen verschil.

Status
colourBlue
titleDesktop
 Onderhoud > Dagroosteren

SneltoetsOmschrijving
<0>handmatig vervanginformatie bewerken van geselecteerde les (of indien "G": van lessen van gemarkeerd gebied)
<1>maak geselecteerde les (of indien "G" : lessen van gemarkeerd gebied) zwevend
<2>haal lokalen uit geselecteerde les (of indien "G" : lessen van gemarkeerd gebied)
<3>(de)fixeer geselecteerde les (of indien "G" : lessen van gemarkeerd gebied)
<4>maak standaardactiviteit in geselecteerd uur (of indien "G" : uren van gemarkeerd gebied)
<5>verwijder geselecteerde les (of indien "G" : lessen van gemarkeerd gebied)
<6>maak speciale activiteit in geselecteerde uur (of indien "G" : uren van gemarkeerd gebied)
<7>maak docent vrij en/of vervangers inroosteren in geselecteerde les (of indien "G" : lessen van gemarkeerd gebied)
<8>docent afwezig melden in geselecteerde les (of indien "G" : lessen van gemarkeerd gebied)
<9>docent absentie terugdraaien in geselecteerde les (of indien "G" : lessen van gemarkeerd gebied)
<A>maak blokkade op geselecteerd uur (of indien "G": uren van gemarkeerd gebied)
<B>(alleen indien scherm van Dagrooster het actieve scherm is ) wissel tussen beschikbaarheids- en probleemmodus in het DocentSelector-scherm
<C>accepteer lesuitval van geselecteerde les (of indien "G": uren van gemarkeerd gebied)
<D>haal alle docentroosters uit Dagroosterscherm
<Ctrl><E>(alleen in Lokaal- en DocentSelector-scherm en alleen indien scherm van selector actieve scherm is)= kolom erbij
<G>gebiedsmodus aan/uit
<I>identieke kolombreedte wel/niet
<K>haal alle klassenroosters uit Dagroosterscherm
<L>haal alle lokaalroosters uit Dagroosterscherm
<M>roosterproblemen melden
<Ctrl><M>(alleen in Lokaal- en DocentSelector-scherm en alleen indien scherm van selector actieve scherm is)= kolom minder
<N>accepteer tussenuur
<P>naar vervangerspool
<Q>docent afwezig melden speciaal
<S>bestand opslaan
<U>laat geselecteerde les uitvallen met standaard afwezigheidsreden (of indien : uren van gemarkeerd gebied)
<V>toon vervangers wel/niet
<W>toetsen en mondelingen weergeven
<Ctrl><Y>één actie vooruit van actielijst
<Ctrl><Z>één actie terug van actielijst
<spatie>

vastzetten van roosters in hoofdscherm

<Ctrl><L>naar lesdomein
<Shift><A>bewerk absente leerlingen
<Shift><M>mondelingen in dit gebied bewerken


Binnen de dagrooster module wordt veel informatie gegeven via symbolen. Onderstaand een overzicht van de symbolen die u kunt vinden in het hoofdscherm van de module Dagroosteren. 

Status
colourBlue
titleDesktop
 Onderhoud > Dagroosteren > Dagroostermodule

SymboolBetekenis
<>gefixeerde les
!! bij lesdeze les heeft een "tussenuurgewicht"
!!!er moet nog wat met deze zwevende les gebeuren
#lokaalprobleem

docentnaam *

docent is absent
(docent afkorting)deze docent is vervangen
Ttussenuur
Zzwevende les
Llokaalprobleem
Vvervangbelangprobleem
Bblokkade is met les/activiteit bezet


Status
colourBlue
titleDesktop
 Onderhoud > Dagroosteren > Actielijst

SymboolBetekenis
vpverplaatst
vv+vervanger op de les
vv-vervanger van de les afgehaald
lklokaalwijziging

ls-

les uigeschakeld
ls+les ingeschakeld
fx+les gefixeerd
fx-les gedefixeerd
wzwijziging