Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Voor prognoses verwijzen we u graag naar de volgende handleidingen 

...

Voor de nieuwe rechten verwijzen we u naar

Veelgestelde vragen

...

Op basis van deze schoolfuncties krijgen medewerkers automatisch voldoende rechten om hun functie uit te kunnen voeren. Omdat dit duidelijk een inrichting is die de applicatiebeheerder kan doen, hebben we de menu-optie ook verplaatst naar Beheer. Voor meer informatie: Schoolfuncties (rechtenbeheer)_OUD.

Een nieuwe Portal Connector in de Zermelo Desktop

...