Page tree

Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.


Inleiding

In het Zermelo Portal kunt u per afdeling aangeven welke vakken, opleidingen en profielen worden aangeboden. U kunt al deze keuzes zowel activeren als vergrendelen. Doordat u het keuze-aanbod invult, zal het portal bij de geplande groepen kunnen berekenen hoe vaak een vak op een afdeling voorkomt. 

Status
colourRed
titlePortal
 Onderwijs > Keuze-aanbod

Image Added

Panel
bgColorwhite
titleBGColorwhite

Op deze pagina

Table of Contents
minLevel2

Zie ook:


Keuze activeren

 1. Ga naar Onderwijs> Keuze-aanbod
 2. Selecteer het juiste roosterproject
 3. Selecteer de juiste vestiging 
 4. Kies bij Modus voor <Activeren>
 5. Klik vervolgens het vak bij de juiste afdeling aan. Het vakje dat u aanklikt zal nu groen wordenKeuze vergrendelen

Ook om een keuze op een afdeling te vergrendelen, dient u deze eerst te activeren. Met het vergrendelen van een keuze, maakt u het onmogelijk voor leerlingen om de keuze te veranderen in het keuzeformulier. U kunt dit bijvoorbeeld gebruiken bij dyslexie of een opleiding. Deze "keuzes" worden niet door de leerling, maar door de decaan/teamleider vastgelegd.

 1. Kies bij Modus voor <Vergrendelen>
 2. Klik op het vak bij de juiste afdeling (groengekleurde cel)
 3. Er verschijnt een slotje in de cel
 4. Klik vervolgens het vak op de juiste afdeling aan dat u wilt vergrendelen. In het vakje dat u aanklikt zal nu een slotje verschijnen. 


Panel
titleTrefwoorden

Vak koppelen, vakkoppeling, vak activeren, vak ontkoppelen, vak vergrendelen, vak op afdeling