Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

De roostervoorbereiding vindt volledig plaats in het portal. Dat betekent dat een nieuw roosterproject als eerste in het portal wordt aangemaakt. In het portal worden zaken als de lessentabel, secties, bevoegdheden, bulkbevordering, prognoses, planning van de onderwijsvraag, lessenverdeling op orde gemaakt.

Op het moment dat de roostermaker ook in de desktop een project voor het volgende schooljaar wil aanmaken om bijvoorbeeld te gaan poef clusteren en roosteren, kan deze alle data uit het portal downloaden en starten met het roosterproces.

In de onderliggende pagina's lichten we graag de verschillende activiteiten op het gebied van de roostervoorbereiding toe.

Zie ook

HTML Include
urlhttps://inschrijven.zermelo.nl/cursus/2/mini

Children Display