Pagina-navigatiestructuur
Titel: Veel gestelde vragen  
Auteur: Anne de Rooij 25-10-2016
Laatst aangepast door: Gerard Krol 08-02-2019
Korte link: (handig voor email) https://confluence.zermelo.nl/x/4QAeBg
Exporteren als: Woord · PDF  
Inkomende links
Handleiding (202)
    Pagina: Vakkenpakketten
    Pagina: Roostervoorbereiding portal
    Pagina: Leerlingen importeren en bijwerken
    Pagina: Dagroosteren voorbereiden
    Pagina: Vraag bepalen
    Pagina: Ouderavond aanmaken
    Pagina: Conversie
    Pagina: Zermelo en Somtoday
    Pagina: Groepsindelingen synchroniseren
    Pagina: Randvoorwaarden onderwijskundig nieuw
    Pagina: Pakketkeuze over meerdere jaren
    Pagina: Het archiveren van een roosterproject
    Pagina: Volgend schooljaar met pakketkeuzes in het portal
    Pagina: Tijdens het schooljaar
    Pagina: IPTO
    Pagina: Een clusterschema maken
    Pagina: Vakken toevoegen en verwijderen
    Pagina: Overgangsmatrix
    Pagina: Rooster publiceren
    Pagina: Roosterplan lezen en aanpassen
    Pagina: Docentgegevens wijzigen
    Welkom: Handleiding
    Pagina: Een lokaal uitroosteren
    Pagina: Mondelingen verdelen over de dagen
    Pagina: Lesuren en lestijden bepalen
    Pagina: Prognoses bewerken
    Pagina: Verdelen van toetsen over lokalen
    Pagina: Werken met leerpaden
    Pagina: Koppeling met Cup en Eplan
    Pagina: Lokalen vrijmaken
    Pagina: Randvoorwaarden docenten
    Pagina: Gegevens leerlingen synchroniseren
    Pagina: Randvoorwaarden lokalen
    Pagina: Uitnodigen en aanvragen
    Pagina: Een keuzeformulier maken
    Pagina: Instellingen voor de Roosterplan Wizard
    Pagina: Het verwerken van een pakketwijziging
    Pagina: Afdelingen inrichten
    Pagina: Het Phoenix clusterschema
    Pagina: Lessentabel aanpassen
    Pagina: Single-sign-on met SAML 2.0 (Active Directory)
    Pagina: Toetsen aanmaken
    Pagina: Groepen toevoegen en verwijderen
    Pagina: Bestandsbeheer in het portal
    Pagina: Totaaloverzicht planning + onderhoud
    Pagina: Checklist voor gebruik van de software
    Pagina: Fase 2: Aansluiten op het roosterbestand
    Pagina: Verdelen van de surveillance
    Pagina: Clusteren met de module Basis
    Pagina: Rollen
    Pagina: Inzet nevenvestigingen
    Pagina: Indelen van leerlingen
    Pagina: Start van het schooljaar
    Pagina: Nieuw desktopproject aanmaken
    Pagina: Formatie inrichten
    Pagina: Automatisch lessen roosteren
    Pagina: De Jaarplanner in de desktop
    Pagina: Roosters naar Magister (desktop)
    Pagina: Inrichten van het portal (nieuwe klanten)
    Pagina: Randvoorwaarden onderwijskundig oud
    Pagina: Aanstellingen: Planning
    Pagina: Bestanden delen met Zermelo
    Pagina: Provisie
    Pagina: De domeinen (overzichten)
    Pagina: Plaatsen van lokalen
    Pagina: Procesbewaking: prognoses
    Pagina: Roosterstrategieën met clusterafdelingen
    Pagina: Keuze-aanbod bepalen
    Pagina: Keuzeroosters
    Pagina: Contracten
    Pagina: Dossiers
    Pagina: Startersregeling
    Pagina: Lesstatistiek
    Pagina: Groepen vrijmaken
    Pagina: Gegevens docenten synchroniseren
    Pagina: Aan de slag met Zermelo (beheerders)
    Pagina: Ouders/verzorgers importeren en bijwerken
    Pagina: Aanbod bepalen
    Pagina: Activiteiten en afwezigheden plannen in de toekomst
    Pagina: IP-adressen
    Pagina: Gespreksmogelijkheden
    Pagina: Installeren Zermelo Desktop
    Pagina: Roosterstrategie
    Pagina: Fase 0: Praktijkvakken, leerjaren en docenten
    Pagina: Lesgroepen en -indelingen naar Magister (desktop)
    Pagina: Het admin-account
    Pagina: Docent- en indeelvergelijk
    Pagina: Print Centrum
    Pagina: Splitsen en ritsen van vestigingsroosters
    Pagina: Takenverdeling
    Pagina: Leerling absent melden
    Pagina: Handmatig lessen roosteren
    Pagina: Nieuw portalproject aanmaken
    Pagina: Maatwerkvakken
    Pagina: Mededelingen publiceren
    Pagina: Publiceren basisrooster
    Pagina: Checklist 'Voordat u gaat roosteren'
    Pagina: Wijzigingen publiceren
    Pagina: Schematische samenvatting automaten
    Pagina: Lesgroepen en -indelingen naar Somtoday (desktop)
    Pagina: Formatiekaarten
    Pagina: Welke randvoorwaarde voer ik waar in?
    Pagina: Keuzes (vakken) aanmaken
    Pagina: Randvoorwaarden leerlingen
    Pagina: Rooster van tijdvak 1 naar tijdvak 2
    Pagina: Een vmbo-praktijkrooster maken (Pegasus)
    Pagina: Stappenplan Formatie
    Pagina: Toetsen verdelen over dagen
    Pagina: Mondelingen roosteren in de tijd
    Pagina: Planningsperiode aanpassen
    Pagina: Bewerkersovereenkomst
    Pagina: Het lock-bestand en netwerkschijven
    Pagina: Publiceren van het toetsrooster
    Pagina: Plaatsen van surveillanten
    Pagina: Aandachtspunten bij het gebruik van een bestaand roosterbestand
    Pagina: Grid layouts beheren
    Pagina: Maximale groepsgrootte aanpassen
    Pagina: Leerlingen, docenten en ouders uit Somtoday
    Pagina: Lessen verdelen in de desktop
    Pagina: Tijdvakken en vakanties aanmaken
    Pagina: Pakketkeuzes naar Somtoday
    Pagina: Eigenschappen van afdelingen
    Pagina: Gebruikmaken van de Arena
    Pagina: Lessen en lessenverdeling
    Pagina: Schema formatie-onderhoud
    Pagina: Groepen plannen
    Pagina: Secties verdelen
    Pagina: Roosteren met Atlas
    Pagina: Bevoegdheden vastleggen
    Pagina: Supertelgroepen gebruiken
    Pagina: Fase 1: Voorwaarden, koppelingen en blokkenrooster
    Pagina: Secties inrichten
    Pagina: Koppelingen met leerlingadministratie
    Pagina: Keuzepakketten bekijken en bewerken
    Pagina: Docenten vrijmaken
    Pagina: Verzamelingeisen
    Pagina: Toetsen aanpassen
    Pagina: Automatisch lokalen roosteren
    Pagina: Groepen en Lessen
    Pagina: Systeemeisen
    Pagina: Mondelingen aanmaken
    Pagina: Een docent afwezig melden
    Pagina: Persoonlijk Budget
    Pagina: Procesbewaking: pakketkeuzes
    Pagina: Vervangen van taken
    Pagina: Werken met opleidingen binnen één afdeling
    Pagina: Onderwijsvraag bepalen
    Pagina: Meerwerk - Incidentele vervangingen
    Pagina: OMO-CAO
    Pagina: Roosters bekijken in de Kioskmodus
    Pagina: Roosterinrichting
    Pagina: Leerlinggegevens wijzigen
    Pagina: Randvoorwaarden telgroepen
    Pagina: Handmatig lokalen roosteren
    Pagina: Individuele indelingen
    Pagina: Toetsen inlezen in basisrooster
    Pagina: Lokalen synchroniseren
    Pagina: CAO informatie
    Pagina: Datum en tijden bepalen
    Pagina: Vervangen van lessen
    Pagina: Werken met het Roosterplan
    Pagina: Kijk- en bewerkrechten instellen
    Pagina: Planningsoverzicht
    Pagina: Nieuwe ontwikkelingen in de roosterautomaten
    Pagina: Koppeling portal - desktop
    Pagina: Bewerken van roosterplaatsen en roostergroepen
    Pagina: Afdelingen en stamklassen synchroniseren
    Pagina: Leerlingen in bulk bevorderen
    Pagina: Week afknippen voor het toetsrooster
    Pagina: Week afknippen voor het dagrooster
    Pagina: Lessenverdeling ingeven
    Pagina: Een keuzeformulier controleren
    Pagina: Lessen maken en bewerken
    Pagina: Een dagrooster archiveren
    Pagina: Werkdrukvermindering en ontwikkeltijd
    Pagina: Schermprofielen gebruiken
    Pagina: Financieel
    Pagina: Dyslectische leerlingen
    Pagina: Secties synchroniseren
    Pagina: Pakketkeuzes naar Magister (portal)
    Pagina: Gebruikers toevoegen en verwijderen
    Pagina: Twee-factor-authenticatie (2FA)
    Pagina: Vakkenpakket synchroniseren
    Pagina: Lessentabel bepalen
    Pagina: Lessen plannen
    Pagina: Rapportvergaderingen roosteren
    Pagina: Kunst-algemeen toevoegen voor alle leerlingen met Kunst-beeldend of Kunst-muziek
    Pagina: Roosters wijzigen
    Pagina: Plaatsingen naar Somtoday
    Pagina: Een activiteit inroosteren
    Pagina: Ouderavond naar Somtoday
    Pagina: Toetsen roosteren in de tijd
    Pagina: Lokalen bewerken
    Pagina: Aanstellingen: Verloven
    Pagina: Werken met LWOO
    Pagina: Gesprekken roosteren
    Pagina: Voordat u begint
    Pagina: Een Arena opzetten
    Pagina: Mentoraatcontrole
    Pagina: Docenten importeren en bijwerken
    Pagina: Roosteren
    Pagina: Technische achtergrond
Hierarchie
Bovenliggende pagina
    Welkom: Handleiding
Labels
Er zijn geen labels toegewezen aan deze pagina.