Page tree
Title: Veel gestelde vragen  
Author: Anne de Rooij 25-10-2016
Last Changed by: Maarit van Tiem 29-04-2019
Tiny Link: (useful for email) https://confluence.zermelo.nl/x/4QAeBg
Export As: Word · PDF  
Incoming Links
Handleiding (222)
    Page: Vakkenpakketten
    Page: Roostervoorbereiding portal
    Page: Leerlingen importeren en bijwerken
    Page: Dagroosteren voorbereiden
    Page: Vraag bepalen
    Page: Ouderavond aanmaken
    Page: Conversie
    Page: Zermelo en Somtoday
    Page: Groepsindelingen synchroniseren
    Page: Pakketkeuze over meerdere jaren
    Page: Het archiveren van een roosterproject
    Page: Volgend schooljaar met pakketkeuzes in het portal
    Page: Tijdens het schooljaar
    Page: IPTO
    Page: Een clusterschema maken
    Page: Werken met maatwerk in het dagrooster
    Page: Beschikbaarheden
    Page: Vakken toevoegen en verwijderen
    Page: Docenten willen niet dezelfde dag vrij
    Page: Overgangsmatrix
    Page: Rooster publiceren
    Page: Roosterplan lezen en aanpassen
    Page: Docentgegevens wijzigen
    Home page: Handleiding
    Page: Een lokaal uitroosteren
    Page: Mondelingen verdelen over de dagen
    Page: Lesuren en lestijden bepalen
    Page: Prognoses bewerken
    Page: Verdelen van toetsen over lokalen
    Page: Werken met leerpaden
    Page: Koppeling met Cup en Eplan
    Page: Lokalen vrijmaken
    Page: Onderwijs (csv import)
    Page: Randvoorwaarden docenten
    Page: Gegevens leerlingen synchroniseren
    Page: Benodigde informatie
    Page: Randvoorwaarden lokalen
    Page: Uitnodigen en aanvragen
    Page: Een keuzeformulier maken
    Page: Instellingen voor de Roosterplan Wizard
    Page: Het verwerken van een pakketwijziging
    Page: Afdelingen inrichten
    Page: Het Phoenix clusterschema
    Page: Lessentabel aanpassen
    Page: Single-sign-on met SAML 2.0 (Active Directory)
    Page: Toetsen aanmaken
    Page: Leerlingen (csv import)
    Page: Bestandsbeheer in het portal
    Page: Totaaloverzicht planning + onderhoud
    Page: Checklist voor gebruik van de software
    Page: Fase 2: Aansluiten op het roosterbestand
    Page: Langdurig verlof en reductie van de jaartaak
    Page: Verdelen van de surveillance
    Page: Clusteren met de module Basis
    Page: Rollen
    Page: Inzet nevenvestigingen
    Page: Indelen van leerlingen
    Page: Lessen maken en bewerken in de desktop
    Page: Start van het schooljaar
    Page: Nieuw desktopproject aanmaken
    Page: Formatie inrichten
    Page: Automatisch lessen roosteren
    Page: De Jaarplanner in de desktop
    Page: Roosters naar Magister (desktop)
    Page: Atlas voor beheerders
    Page: Inrichten van het portal (nieuwe klanten)
    Page: Aanstellingen: Planning
    Page: Bestanden delen met Zermelo
    Page: Provisie
    Page: De domeinen (overzichten)
    Page: Plaatsen van lokalen
    Page: Procesbewaking: lessenverdeling
    Page: Procesbewaking: prognoses
    Page: Roosterstrategieën met clusterafdelingen
    Page: Keuze-aanbod bepalen
    Page: Keuzeroosters
    Page: Contracten
    Page: Dossiers
    Page: Startersregeling
    Page: Lesstatistiek
    Page: Groepen vrijmaken
    Page: Gegevens docenten synchroniseren
    Page: Leerling afwezig melden
    Page: Aan de slag met Zermelo (beheerders)
    Page: Lessen en lessenverdeling overnemen
    Page: Ouders/verzorgers importeren en bijwerken
    Page: Aanbod bepalen
    Page: Activiteiten en afwezigheden plannen in de toekomst
    Page: IP-adressen
    Page: Gespreksmogelijkheden
    Page: Installeren Zermelo Desktop
    Page: Roosterstrategie
    Page: Fase 0: Praktijkvakken, leerjaren en docenten
    Page: Lesgroepen en -indelingen naar Magister (desktop)
    Page: Het admin-account
    Page: Docent- en indeelvergelijk
    Page: Print Centrum
    Page: Uitbreiding ter vervanging
    Page: Splitsen en ritsen van vestigingsroosters
    Page: Takenverdeling
    Page: Handmatig lessen roosteren
    Page: Nieuw portalproject aanmaken
    Page: Maatwerkvakken
    Page: Mededelingen publiceren
    Page: Publiceren basisrooster
    Page: Voorbeelden randvoorwaarden maatwerkvakken
    Page: Checklist 'Voordat u gaat roosteren'
    Page: Wijzigingen publiceren
    Page: Schematische samenvatting automaten
    Page: Formatiekaarten
    Page: Welke randvoorwaarde voer ik waar in?
    Page: Keuzes (vakken) aanmaken
    Page: Randvoorwaarden leerlingen
    Page: Rooster van tijdvak 1 naar tijdvak 2
    Page: Een vmbo-praktijkrooster maken (Pegasus)
    Page: Stappenplan Formatie
    Page: Toetsen verdelen over dagen
    Page: Mondelingen roosteren in de tijd
    Page: Planningsperiode aanpassen
    Page: Het lock-bestand en netwerkschijven
    Page: Publiceren van het toetsrooster
    Page: Plaatsen van surveillanten
    Page: Aandachtspunten bij het gebruik van een bestaand roosterbestand
    Page: Grid layouts beheren
    Page: Maximale groepsgrootte aanpassen
    Page: Leerlingen, docenten en ouders uit Somtoday
    Page: Lessen verdelen in de desktop
    Page: Tijdvakken en vakanties aanmaken
    Page: Pakketkeuzes naar Somtoday
    Page: Aandachtspunten bij het downloaden van een Atlasopdracht
    Page: Eigenschappen van afdelingen
    Page: Gebruikmaken van de Arena
    Page: Schema formatie-onderhoud
    Page: Groepen plannen
    Page: Secties verdelen
    Page: Roosteren met Atlas
    Page: Bevoegdheden vastleggen
    Page: CSV-bestanden importeren
    Page: Voorbeelden randvoorwaarden keuzeroosters
    Page: Supertelgroepen gebruiken
    Page: Fase 1: Voorwaarden, koppelingen en blokkenrooster
    Page: Roosterwensen docenten overnemen
    Page: Secties inrichten
    Page: Koppelingen met leerlingadministratie
    Page: Keuzepakketten bekijken en bewerken
    Page: Docenten vrijmaken
    Page: Verzamelingeisen
    Page: Toetsen aanpassen
    Page: Automatisch lokalen roosteren
    Page: Groepen en Lessen
    Page: Basisprincipes van formatie in Zermelo
    Page: Breekijzer Arena, Statisticus, Equalizer
    Page: Systeemeisen
    Page: Mondelingen aanmaken
    Page: Een docent afwezig melden
    Page: Persoonlijk Budget
    Page: Procesbewaking: pakketkeuzes
    Page: Vervangen van taken
    Page: Werken met opleidingen binnen één afdeling
    Page: Onderwijsvraag bepalen
    Page: Meerwerk - Incidentele vervangingen
    Page: OMO-CAO
    Page: Roosters bekijken in de Kioskmodus
    Page: Roosterinrichting
    Page: Beheer (csv import)
    Page: Leerlinggegevens wijzigen
    Page: Verwerkersovereenkomst
    Page: Randvoorwaarden telgroepen
    Page: Handmatig lokalen roosteren
    Page: Individuele indelingen
    Page: Toetsen inlezen in basisrooster
    Page: Lokalen synchroniseren
    Page: CAO informatie
    Page: Datum en tijden bepalen
    Page: Vervangen van lessen
    Page: Werken met het Roosterplan
    Page: Kijk- en bewerkrechten instellen
    Page: Planningsoverzicht
    Page: Ouders (csv Import)
    Page: Koppeling portal - desktop
    Page: Bewerken van roosterplaatsen en roostergroepen
    Page: Afdelingen en stamklassen synchroniseren
    Page: Leerlingen in bulk bevorderen
    Page: Week afknippen voor het toetsrooster
    Page: Week afknippen voor het dagrooster
    Page: Lessenverdeling ingeven
    Page: Personeel (csv-import)
    Page: Een keuzeformulier controleren
    Page: Een dagrooster archiveren
    Page: Zermelo en Foleta
    Page: Werkdrukvermindering en ontwikkeltijd
    Page: Schermprofielen gebruiken
    Page: Douane inrichten voor Somtoday (desktop)
    Page: Financieel
    Page: Secties synchroniseren
    Page: Groepen toevoegen, verwijderen en activeren
    Page: Pakketkeuzes naar Magister (portal)
    Page: Gebruikers toevoegen en verwijderen
    Page: Twee-factor-authenticatie (2FA)
    Page: Vakkenpakket synchroniseren
    Page: Lessentabel bepalen
    Page: Lessen plannen
    Page: Rapportvergaderingen roosteren
    Page: Kunst-algemeen toevoegen voor alle leerlingen met Kunst-beeldend of Kunst-muziek
    Page: Roosters wijzigen
    Page: Plaatsingen naar Somtoday
    Page: Leerlingen met tijdverlenging
    Page: Een activiteit inroosteren
    Page: Lesgroepen en -indelingen naar Somtoday
    Page: Ouderavond naar Somtoday
    Page: Toetsen roosteren in de tijd
    Page: Lokalen bewerken
    Page: Aanstellingen: Verloven
    Page: Werken met LWOO
    Page: Gesprekken roosteren
    Page: Voordat u begint
    Page: Een Arena opzetten
    Page: Mentoraatcontrole
    Page: Docenten importeren en bijwerken
    Page: Randvoorwaarden onderwijskundig
    Page: Roosteren
    Page: Technische achtergrond
Hierarchy
Parent Page
    Home page: Handleiding
Labels
There are no labels assigned to this page.