Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Inleiding

Op deze pagina ziet u hoe de verschillende Zermelo onderdelen in de organisatie passen. Nadat u deze pagina heeft gelezen weet u wat er globaal allemaal mogelijk is en op welke plekken dit gedaan kan worden.

Het Zermelo Portal is de plek waar de roostervoorbereiding plaats vindt en alle benodigde informatie wordt ingevoerd. In de Zermelo Desktop wordt het daadwerkelijke rooster gemaakt. Daarnaast kunnen er ook dagroosters en toetsroosters gemaakt worden in de desktop.


Nadat u deze informatie heeft gelezen, kunt u starten met de inrichting van het portal. Zodra de inrichting is gedaan, kunt u aan de slag met een roosterproject.

De softwareonderdelen

Zermelo 3 bestaat uit een aantal softwareonderdelen die allemaal hun eigen toepassing hebben. Deze onderdelen worden door verschillende personen binnen de school gebruikt.

OnderdeelOmschrijvingTe gebruiken voorGebruikers
Zermelo PortalDoor Zermelo op <schoolnaam>.zportal.nl gehost webportal. Het portal is geschikt voor browsers op computers en tablets. Het portal werkt het beste en het snelste in Google Chrome en Firefox.

Roostervoorbereiding

Formatiebeheer

Keuzepakketten

Ouderavondgesprekken

Mededelingen

Leerlingen

Docenten

Ouders

Personeel van de school (decanen, teamleiders, formatiebeheerders et cetera)

Zermelo DesktopHet Windows-programma voor de roostermaker. Zermelo Desktop wordt gestart vanuit het Zermelo Portal.

Randvoorwaarden

Clusteren

Roosteren

Publiceren Roosters

Bekijken managementinformatie

Dagroosteren

Toetsen en mondelingen

Basisroostermakers

Dagroostermakers

Toetsroostermakers

Zermelo Client - Ouderavond

Het Windows programma voor de ouderavondorganisator. Dit programma wordt gestart vanuit het Zermelo Portal.

Aangevraagde ouderavondgesprekken

Ouderavondroosters

Importeren ouders/verzorgers


Organisator van de ouderavond
Zermelo AppApp voor leerlingen en docenten waarop roosters en mededelingen te zien zijn.

Bekijken roosters

Bekijken mededelingen uit het portal

Leerlingen

Docenten

ProvisieSysteem voor publicatieborden binnen de school.Bekijken roosterwijzigingen

Basisroostermakers

Dagroostermakers

Systeembeheerders

  • No labels