Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Inleiding

U wilt graag aan de slag met onze software. Dat betekent dat de software geïnstalleerd moet worden en dat uw school een portaladres moet krijgen. U gebruikt het portal voor onder andere roostervoorbereiding, formatiebeheer en publicatie van de roosters. In de Zermelo Desktop vindt het daadwerkelijk roosteren plaats. Verder zal er een roosterproject moeten worden aangemaakt voor het schooljaar waarvoor u een rooster wilt gaan maken. Deze eerste stappen lichten we in dit hoofdstuk graag toe.

Hoe u de software installeert

De software zal door verschillende personen gebruikt worden: de basisroostermaker, de dagroostermaker, de schoolleiding, de formatiebeheerder, enzovoort. Degenen die toegang hebben tot het volledige roosterproject, installeren de software, de zogenaamde Zermelo Desktop. Hoe u de desktop installeert leggen we u uit in het hoofdstuk Installeren Zermelo Desktop

In gebruik nemen van uw portal

Zodra u klant bent geworden van Zermelo 3, is er een portal voor uw school aangemaakt met een admin-account. Als u het portaladres van uw school en de inloggegevens voor de admin-account hebt ontvangen, dan kunt u gebruik gaan maken van het portal. Als u overstapt van Zermelo 2 naar Zermelo 3, raden wij u aan het migratiedocument goed door te nemen. Elke school die overstapt wordt door één van onze medewerkers telefonisch begeleid bij deze migratie.

Als u een nieuwe klant bent van Zermelo 3 kunt u het portal in gaan richten. Graag verwijzen wij u in het algemeen naar de verschillende beheerdershandleidingen, en in het bijzonder naar Inrichten van het portal (nieuwe klanten).

Opstarten van de desktop

U start de software altijd op vanuit uw portal. U begint dus in een browser, logt in op uw portal en start de desktop op waarin u uw project opent via het desktopicoon in de rechterbovenhoek:

Wat is een project?

Om te roosteren dient u een roosterproject te hebben. Voor elk schooljaar maakt u een nieuw roosterproject. Wanneer u de software voor het eerst gebruikt zult u waarschijnlijk een project aanmaken getiteld: Schooljaar 20XX-20XX - Schoolnaam (eventueel vestigingsnaam en/of -afkorting). In bovenstaand voorbeeld staat 20XX-20XX voor het volgend schooljaar. Op het moment van schrijven (schooljaar 2014-2015), had hier Schooljaar 2015-2016 moeten staan. 

Een project wordt opgeslagen als map met daarin onder andere een *.zpb bestand (Zermelo Project Bestand). Binnen het project bevinden zich op den duur méérdere roosterbestanden, de zogenaamde *.udmz bestanden (Universeel Data Model Zipped). Voor een uitgebreide toelichting, zie ook Nieuw desktopproject aanmaken.

Samenwerking tussen desktop en portal

DESKTOP 3.10

In de desktop (lokaal) en in het portal (in de cloud of in het portal) kan data worden bewerkt. Zoals u zich kunt voorstellen willen we niet dat lokale gegevens verschillen van de gegevens in het portal.

Om deze gegevens uit te kunnen wisselen kunt u in de desktop de verschillen bekijken en zorgen voor een synchronisatie. Om uw gegevens tussen Portal en Desktop uit te kunnen wisselen klikt u op de knop . U ziet de tijd staan waarop voor het laatst is ververst.

Rechts van het schooljaaroverzicht ziet u de Gegevenscontrole. Er zijn zes onderdelen waarop controle wordt uitgevoerd:

  1. Leerlingen
  2. Docenten
  3. Onderwijsvraag
  4. Lessen
  5. Groepsindelingen
  6. Lokalen


De roostermaker kan door op één van de onderdelen te klikken, de gegevens uit het portal downloaden naar de desktop.

Voor een uitgebreide toelichting verwijzen wij u naar: Koppeling portal en desktop

Algemene instellingen

Als het niet gelukt is om de juiste installatie van de software vanuit het portal op te laten starten onderneemt u dan de volgende stappen:

  • Start de software (dubbelklik op Zermelo.exe) vanuit de correcte installatiemap.
  • Kies voor <Offline starten>.
  • Linksboven in het scherm klikt u op het menu Opties > Deze installatie gebruiken voor Zermelo Portal.

Meer informatie hierover kunt u vinden bij Installeren Zermelo Desktop.