Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Inleiding

Per portal is er één lijst met alle keuzes. Keuzes kunnen vakken, profielen of opleidingen zijn. Wanneer u de module Decaan heeft, kunt u deze keuzes verwerken in een keuzeformulier dat de leerlingen online kunnen invullen. Als u geen module Decaan heeft, is de lijst met keuzes onder andere nodig voor de lessentabel.


PORTAL Beheer > Portal-inrichting > Keuzes

Algemeen

Portalbreed is er één lijst met keuzes. Onder keuzes kunt u verstaan: alle vakken die op alle scholen in uw portal worden gegeven, maar ook profielen en eventueel opleidingen.

Handmatig

Om een keuze toe te voegen dient u het volgende te doen:

 1. Ga naar Beheer > Portal-inrichting > Keuzes
 2. Klik op de knop <Toevoegen>
 3. Vul de keuzecode, (volledige) naam en het type in
 4. Vul eventueel een ILT-Code in
 5. Klik op de knop <Toevoegen>.
   


Importeren via csv-bestand

U kunt alle keuzes importeren via een csv-bestand. Het csv bestand kan de volgende informatie bevatten:

 • Code: deze dient uniek te zijn en mag alleen kleine letters bevatten
 • Naam: de omschrijving
 • ILT-Code: de officiële code van het ministerie
 • Type: in deze kolom geeft u aan of de code een vak, een opleiding of een profiel is. 

Na het importeren kunt u eventueel bij een vak een roostercode invoeren. Dit doet u als u in de roosters een andere code wilt tonen dan de officiële afkorting.

 • Ga naar Beheer > Portal-inrichting > Keuzes
 • Klik op de knop <CSV-import>
 • Wijs het te importeren bestand aan en klik op <Verder>
 • Geef per kolom aan welke informatie het bevat
 • Klik op de knop <Nieuwe importeren>


Roostercode

Mogelijk wilt u als roostermaker in de desktop met een andere dan de officiële code werken. U heeft de mogelijkheid de roostercode handmatig aan te passen. Dit is dan de code zoals zichtbaar wordt in de roosters.

Keuzes verwijderen

U kunt een keuze eventueel verwijderen. Let op: dit kan alleen als de keuze nergens wordt gebruikt!

 1. Selecteer de te verwijderen keuze (meervoudige selectie middels CTRL of SHIFT)
 2. Klik op de knop <Verwijderen>.


Verwijder alleen uw eigen keuzes

Wanneer u een portal deelt met andere scholen, ziet u mogelijk ook keuzes van andere scholen die niet bij u gebruikt worden.


Trefwoorden
Vak toevoegen, vakken, toevoegen, vakken aanmaken, vak aanmaken, nieuw vak, vak verwijderen, profiel toevoegen, profiel verwijderen, opleiding toevoegen, opleiding verwijderen