Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

« Previous Version 4 Next »

Inleiding

Per portal is er één lijst met alle keuzes. Keuzes kunnen vakken, profielen of opleidingen zijn. Wanneer u de module Decaan heeft, kunt u deze keuzes verwerken in een keuzeformulier dat de leerlingen online kunnen invullen. Als u geen module Decaan heeft, is de lijst met keuzes o.a. nodig voor de lessentabel.


PORTAL Beheer > Portal-inrichting > Keuzes

Op deze pagina

Zie ook:

Algemeen

Portalbreed is er één lijst met keuzes (dus niet per school). Keuzes kunnen vakken, opleidingen of profielen zijn. De lijst is mogelijk reeds eerder handmatig gevuld. Mogelijk is hij (aan)gevuld tijdens de migratie behorende bij portal 1.7 en desktop 3.6. In ieder geval dient de lijst compleet te zijn voordat u het keuze-aanbod en de lessentabel kunt bewerken.

Keuzes toevoegen

Om een keuze toe te voegen dient u het volgende te doen:

  1. Ga naar Beheer > Portal-inrichting > Keuzes
  2. Klik op de knop <Toevoegen>
  3. Vul de keuzecode,  (volledige) naam en het type in
  4. Vul eventueel een ILT-Code 
  5. Klik op de knop <Toevoegen>
     

Roostercode

Mogelijk wilt u als roostermaker in de desktop met een andere dan de officiële code werken. U heeft de mogelijkheid de roostercode handmatig aan te passen. Dit is dan de code zoals zichtbaar wordt in de roosters.


Keuzes verwijderen

U kunt een keuze eventueel verwijderen. Let op: dit kan alleen als de keuze nergens wordt gebruikt!

  1. Selecteer de te verwijderen keuze (meervoudige selectie middels ctrl of shift)
  2. Klik op de knop <Verwijderen>

Verwijder alleen uw eigen keuzes

Wanneer u een portal deelt met andere scholen, ziet u mogelijk ook keuzes van andere scholen die niet bij u gebruikt worden.

  • No labels