Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

« Previous Version 8 Next »

Nu u de mondelingen heeft aangemaakt is het zaak deze mondelingen te verdelen over de dagen.
Vervolgens kunt u ook een tijdstip inroosteren.


Menu Onderhoud > Mondelingen bewerken, middels de knop <Mondelingen verdelen over de dagen>

Op deze pagina

Zie ook:

Mondelingen verdelen over de dagen

Middels de knop <Mondelingen verdelen over de dagen> opent zich een overzicht van alle mondelingen, welke op dit moment nog niet over de dagen zijn verdeeld.
U kunt hier handmatig de mondelingen over de dagen verdelen of gebruik maken van de automaat.

Voordat u dat kunt doen, dient u de software eerst te vertellen hoeveel mondelingen er in totaal geroosterd kunnen worden.
Middels de knop <Invoer maximaal aantal mondelingen> krijgt u een overzicht van het aantal vrije momenten (lesuren) in het rooster van de docent.
Middels de knop <Zet max. op aant. vrij> geeft u aan hoeveel mondelingen er per vrij moment kunnen worden geroosterd.

In ons voorbeeld betreft het docent BE, die de hele week is vrijgemaakt voor mondelingen behalve zijn roostervrije dag.
Per dag zijn er 10 lesuren, waarop er 4 mondelingen kunnen worden geroosterd.
U ziet dat er 65 mondelingen moeten worden geroosterd en de kolom "max aant mond" aangeeft dat er ruimte is voor 160 mondelingen. 

Middels de knop <OK> keert u terug naar het onderliggende scherm.


In het overzicht van alle mondelingen kunt u handmatig de mondelingen over de dagen verdelen door in de regel van een mondeling te klikken in de cel behorende bij de gewenste dag.
U kunt ook de knop <Roosterautomaat> gebruiken om voor u een voorstel te maken. Dit kunt u eventueel handmatig wijzigen. 

 

Wanneer u een gewenste verdeling over de dagen heeft, dan kunt u deze overnemen middels de knop <OK, deze dagverdeling overnemen>.

 

 

 

  • No labels