Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Inleiding

Binnen de dagroostermodule is het mogelijk leerlingen absent te melden bij een les of activiteit. Stel dat u een activiteit inroostert, maar twee leerlingen moeten nog een toets inhalen of een andere les bijwonen. U kunt dan deze leerlingen absent melden bij de activiteit. Wanneer het rooster gepubliceerd is, zien de betreffende leerlingen dan het juiste (voor hen afwijkende) rooster.

DESKTOP Onderhoud > Dagrooster > Dagroosteren


Absentie niet naar leerlingadministratie

Eventueel verwerkte absentie kunt u niet importeren in Somtoday en Magister!

Leerlingen afmelden

DESKTOP 19.05

Vanaf desktop versie 19.05 hebben het niet meer over absentie van leerlingen, maar over afgemelde leerlingen. In Zermelo kunt u leerlingen afwezig melden voor een les of activiteit, bijvoorbeeld omdat de leerling op excursie is of een toets heeft.

Op deze pagina

Zie ook:

Optie 0: handmatig bewerken van een les

Om de afwezige leerlingen van een les te kunnen bewerken, gebruikt u optie <0>. 

  • Selecteer de les of activiteit waar het om gaat
  • Ga naar het menu Gebied > Handmatig bewerken of gebruik sneltoets <0>
  • Klik met rechts op de cel in de kolom Afgemeld
  • Klik op Afwezigheidsadministratie

  • Door in de kolom Afgemeld? te klikken, meldt u individuele leerlingen af
  • Klik op <OK>
  • Sluit af met het groene vinkje

Terug in het hoofdscherm ziet u nu een klein rood driehoekje, ten teken dat er afwezige leerlingen bij deze les zijn.


Tooltip

Zodra u met de muis boven een les met afwezige leerlingen hangt, ziet u de namen van deze leerlingen.

Trefwoorden

Absent, absentie, absenten, absentieadministratie