Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

Version 1


Gladiator | Zermelo Desktop (zip)

(info) Installatiehandleiding

 32 bits versie | zip | gladiator.msi


Release 20.10.0 (20-10-2020)

Voor een uitgebreide beschrijving van nieuwe roosterpublicatie verwijzen we u naar het updateblad.

Opgeloste problemen:

 • [Publiceren] Publicatie meerdere weken: voor pauze- en tussenuurroosters één pop-up i.p.v. per week
 • [Publiceren] Publicatie vestigingen: waarschuwen als vestiging in de desktop verschilt met vestiging uit portal
 • [Roostervoorbereiding] Afdelingsoverzicht: melding over "Api is nog niet ge-init" opgelost bij starten vanuit roosterschermen
 • [Zermelo Desktop] Invoer in te kleine cellen verbreedt een cel, maar dit ging niet goed als er gescrolled is

Verbeteringen:

 • [Dagroosteren] Opmerking bij activiteit meenemen bij publiceren rooster naar portal
 • [Dagroosteren] Opmerking roostermaker bij Activiteitenplanner
 • [Dagroosteren] Opmerking roostermaker bij optie 0 dagrooster
 • [Dagroosteren] Publicatie: Bij roosterpublicatie schrijven we niet meer weg dat een vervanging genegeerd wordt
 • [Publiceren] Publicatie deelnames: kolom met uitroepteken als leerlingdeelname wordt verwijderd
 • [Publiceren] Publiceren: lege lessen worden genegeerd bij publicatie
 • [Publiceren] Versiebeheer: kolom "gepubliceerd" hernoemd naar "gepubliceerd (oude publicatie)"
 • [Publiceren] Opmerking roostermaker optie 0: alleen beschikbaar als dagroosterbestand ná ingangsdatum
 • [Publiceren] Publicatie: mogelijkheid om per afspraak te kiezen tussen 'basis' en 'dag'
 • [Publiceren] Publicatie: toetsen en mondelingen ook met wijzigingen kunnen publiceren
 • [Publiceren] Publicatiecontrole: controles uitvoeren bij starten van publicatie-tool
 • [Publiceren] Waarschuwen dagroosteren zonder gepubliceerd rooster
 • [Publiceren] Zorgen dat de nieuwe roosterpublicatie alleen mogelijk is ná ingangsdatumReleasenotes


Voor een uitgebreide beschrijving van nieuwe mogelijkheden verwijzen we u naar het updateblad.

Opgeloste problemen:

 • [Automatisch roosteren] Roosterwensen: crash opgelost bij verversen portalcontainer
 • [Roostervoorbereiding] Tussenuuropvulling vult nu standaard geen momenten met alleen vakkeuzelessen meer op

Verbeteringen:

 • [Automatisch roosteren] Advieswaarden indeelrandvoorwaarden aangepast in scherm Afdelingen
 • [Automatisch roosteren] Tussenuuropvulling kan per afdeling aan / uit worden gezet
 • [Publiceren] PublicatieMigratie: oude publicatie blokkeert vanaf de week van 01-03-2021
 • [Publiceren] PublicatieMigratie: Zorgen dat de oude roosterpublicatie alleen mogelijk is vóór de switch-week

Voor een uitgebreide beschrijving van nieuwe mogelijkheden verwijzen we u naar het updateblad.

Opgeloste problemen:

 • [Automatisch roosteren] Atlas opdracht: Bij overnemen van verplaatste gefixeerde lessen worden niet meer te veel fixaties verwijderd
 • [Automatisch roosteren] Verversprobleem opgelost bij <Herstel/opnieuw tot en met selectie> in de actielijst
 • [Automatisch roosteren] Waarschuwing toegevoegd bij het ontbreken van mentoraat-gelabelde deelverzamelingseis
 • [Dagroosteren] Activiteit verwijderen verwijdert nu de geselecteerde activiteit i.p.v. de laatste activiteit
 • [Handmatig Roosteren] Bij lesuren invoeren konden lessen tot na 0.00 uur 's nachts duren.
 • [Indelen] De Mathematicus met herindelen kon botsingen creëren
 • [Zermelo Desktop] Domeinen: ververst nu direct na aanpassing via Participatie
 • [Zermelo Desktop] Export rooster naar Word: lessen die niet door gaan worden niet meer getoond
 • [Zermelo Desktop] Pauzes en tussenuren: werden niet aangemaakt als bij tijdvak segmenten onbekend waren
 • [Zermelo Online] Roosterwensen: downloaden wordt niet meer ondersteund als algemene instelling 'docentwensen overnemen uit portal' op 'nee' staat

Verbeteringen:

 • [Zermelo Desktop] Domeinen: filterknoppen staan nu bovenaan i.p.v. onderaan
 • [Zermelo Desktop] Telgroepen uitgebreid: Groepskeuzelessen en vakkeuzelessen worden nu correct weergegeven
 • [Zermelo Online] Groepen en lessen: naamswijzigingen van groepen kunnen nu geüpload worden met <Activeer groepen>


Opgeloste problemen:

 • Automatisch roosteren: Crash opgelost bij verversing mentoraat-informatie
 • Exporteren: Groepsindelingen en roosters werkt weer

Voor een uitgebreide beschrijving van nieuwe mogelijkheden verwijzen we u naar het updateblad.

Let opWe raden iedereen aan de mentorindeling te controleren. Lees meer....

Opgeloste problemen:

 • [Automatisch roosteren] Atlas: probleem opgelost met indeelfouten bij optimaliseren met herindelen
 • [Automatisch roosteren] Atlas: labels bij deelverzamelingseisen worden niet langer verwijderd
 • [Automatisch roosteren] Tekstuele inconsistentie opgelost bij uitgebreide randvoorwaarden
 • [Automatisch roosteren] Mentoraatcontrole: Bij bestaande deelverzamelingseisen wordt label Mentoraat nu bijgewerkt indien deze ontbreekt
 • [Automatisch roosteren] Standaard weergave Roosterplan+ laat (na herstellen) wel informatie zien
 • [Dagroosteren] Na gebruik Activiteitenplanner is nu het hoofdscherm actief
 • [Dagroosteren] 'Opslaan als' past nu correct de versie aan in Windows balk
 • [Dagroosteren] Domeinen: Kolomvolgorde verandert niet meer bij (indirect) toevoegen extra eigenschap
 • [Roostervoorbereiding] Groepen en lessen: Selectie van lessen werkt ook na downloaden van lessen weer correct
 • [Toetsrooster] Tekst aangepast bij aantal toetsen en mondelingen geïmporteerd
 • [Toetsrooster] Mondelingen: Lokalen op bijzitters aan 1 docent toekennen met shift-klik werkt nu correct
 • [Toetsrooster] Toetslijsten: weergave toont weer standaard "stamklas" i.p.v. "pakket"
 • [Toetsrooster] Bij individueel verdelen over lokalen worden nu de juiste leerlingen meegenomen
 • [Toetsrooster] Foutmeldingen opgelost in toetsrooster bij tijdverlengers
 • [Toetsrooster] Informatie onder Automaat-instellingen nu correct bij klikken
 • [Toetsrooster] Probleem opgelost bij het ongedaan maken van het knippen van een toets
 • [Zermelo Desktop] Diverse vensters worden niet meer achter het hoofdscherm verstopt

Verbeteringen:

 • [Automatisch roosteren] Afdeling toegevoegd aan weergave bij leerlingen in veranderingenscherm
 • [Automatisch roosteren] Leerling kan alle lessen op afstand volgen
 • [Automatisch roosteren] "Altijd online" les publiceren levert enkel online deelnames op
 • [Automatisch roosteren] Segmenten: duidelijk maken dat je kunt klikken in de kolom "Lln online"
 • [Automatisch roosteren] Segmenten: Waarschuwing toegevoegd voor hybride keuzelessen
 • [Automatisch roosteren] Via Groepen en Lessen > Online lessen maken
 • [Automatisch roosteren] Via Roosteren > Segmenten kun je lessen wel of niet online maken
 • [Roostervoorbereiding] Groepen en Lessen: Activeer groepen & Lessen en docenten op inactief zetten wanneer er geen verschillen zijn
 • [Roostervoorbereiding] Groepen en Lessen: het is nu zichtbaar bij welke afdelingen er groepen zijn die nog niet geactiveerd zijn


Voor een uitgebreide beschrijving van de nieuwe mogelijkheden verwijzen we u naar het updateblad.

Verbeteringen:

 • [Automatisch roosteren] Lesdomein: het is nu ook mogelijk om lessen te filteren op Partitie
 • [Automatisch roosteren] Segmenten: er is een lesfilter toegevoegd
 • [Automatisch roosteren] Uitbreiding tab Lessen in Segmenten tool
 • [Dagroosteren] Dagrooster: Activiteiten aanmaken als keuzeles nog even uitgeschakeld
 • [Toetsrooster] Toetsrooster: filter Lokalen per toetsverzameling toegevoegd
 • [Toetsrooster] Toetsrooster: verbeteringen om leerlingbewegingen te minimaliseren

Opgeloste problemen:

 • [Indelen] Segment zonder leerlingen blijft nu ook bij het afsluiten van het scherm bestaan
 • [Publiceren] Leerlingbewegingen: Online vakkeuzelessen werden niet als online herkend en veroorzaakten onterechte tussenuren

Voor een uitgebreide beschrijving van de nieuwe mogelijkheden verwijzen we u naar het updateblad.

Verbeteringen:

 • [Automatisch roosteren] Leerlingbewegingen: Lokaalroosteren met minimale leerlingbewegingen
 • [Automatisch roosteren] Stamlokalen per klas
 • [Publiceren] Dagrooster: Weergave pauze-momenten en tussenuren toegevoegd
 • [Publiceren] Publicatie van pauze en tussenuur-momenten naar het portal
 • [Publiceren] Schoolstructuur: inrichting plaatsing pauze en tussenuur in scherm Lesuren toegevoegd
 • [Automatisch roosteren] Overzicht Leerlingbewegingen
 • [Zermelo Desktop] Pauze in lokaal / Leerlingbewegingen: overzicht van aantal leerlingen met pauze-lokaal en tussenuur

Opgeloste problemen:

 • [Automatisch roosteren] Atlas: informatie over heringedeelde leerlingen wordt nu altijd weergegeven in wijzigingsoverzicht na downloaden opdracht
 • [Automatisch roosteren] Automatisch roosteren: Roosterplan probeerde onnodig om gefixeerde les uit te roosteren
 • [Automatisch roosteren] Roosterplan Atlas: aanpassing in "Afdelingen bundelen" wordt eerder opgeslagen
 • [Dagroosteren] Dagrooster: afknippen annuleren met X werkt nu naar behoren
 • [Indelen] Atlas clusteren: ingestelde plafonds worden nu ook meegenomen in Atlas
 • [Indelen] Atlas download clusteropdracht: Max aantal niet indeelbare leerlingen wordt na downloaden nu aangepast
 • [Koppelingen] Exporteren > Keuzepakket: verouderde exportmogelijkheid verwijderd
 • [Roostervoorbereiding] Publiceren: aantal opties onder Afdrukken > Roosters lieten zich niet annuleren
 • [Zermelo Desktop] Dashboard: Regel "Er zijn X wijzigingen bij de onderwijs(keuze)vraag" nu altijd op 1 regel
 • [Zermelo Desktop] Publiceren: leerlingroosters worden nu één keer gemaild ipv drie keer bij serie-email
 • [Zermelo Online] Dashboard: Bij wisselen van versie worden statussen op dashboard nu correct bijgewerkt
 • [Zermelo Online] Gegevenscontrole: melding bij Overnemen 'overige docenten' gaf verkeerde aantal weer

Voor een beschrijving en filmpje over het verdelen van segmenten per dagdelen, bekijk dit artikel.

Verbetering:

 • [segmenten] Invoer segmenten per dagdeel

Voor een uitgebreide beschrijving van de nieuwe mogelijkheden verwijzen we u naar het updateblad.

Opgeloste problemen:

 • [Publiceren] Betrokkenheid van afspraakdeelnames kon soms op 'regulier' worden gepubliceerd
 • [Segmenten] Berekening streefaantal klopt niet bij genegeerde segmenten

Verbeteringen:

 • [Atlas] Er zijn significante snelheids- en kwaliteitsverbeteringen doorgevoerd bij het plaatsen en optimaliseren met Atlas
 • [Segmenten] Kleur van segment D is niet meer gelijk aan blokkade-kleur
 • [Segmenten] Leerlingen kunnen samen in één segment worden gevoegd
 • [Segmenten] Instelling om kleine groepen niet te verdelen toegevoegd
 • [Segmenten] Samen: kolom 'Fout' toegevoegd waarin tegenstrijdigheden zichtbaar worden
 • [Segmenten] Mogelijk om extra eigenschap via filter toe te voegen i.p.v. intypen

Voor een uitgebreide beschrijving van de nieuwe mogelijkheden verwijzen we u naar het updateblad.

Verbeteringen:

 • [Segmenten] Leerlingen verdelen over meerdere segmenten
 • [Segmenten] Leerling in een segment kunnen fixeren (vastzetten) of blokkeren
 • [Segmenten] Segment maken voor leerlingen die altijd op school of altijd online les hebben

Voor een uitgebreide beschrijving van nieuwe mogelijkheden verwijzen we u naar het updateblad.

Opgeloste problemen:

 • [Maatwerk] Publicatie: vakkeuzeles krijgt vestiging o.b.v. Kpv
 • [Ouderavonden] Ouderavond, Gespreksmogelijkheden: vak van leerling met pakketwijziging ontbreekt
 • [Ouderavonden] Ouderavond: brief werd voor sommige ouders niet gegenereerd
 • [Ouderavonden] Ouderavond: scherm Publiceren heeft nu de knoppen wolkjes-vinkje en annuleren

Verbeteringen:

 • [Automatisch roosteren] Lesverzameling "onlinelessen" uitsluiten van 'wijzigingen'
 • [Maatwerk] Voorinschrijvingen: Indicatie of een leerling het minimaal aantal lessen voor een vak niet gehaald heeft (per vak-groep combinatie)
 • [Maatwerk] Voorinschrijvingen: Verspreiding over de week
 • [Maatwerk] Voorinschrijvingen: Wegschrijven van voorinschrijvingen naar het presentiedomein
 • [Maatwerk] Voorinschrijvingen: Werkdruk per dag
 • [Ouderavonden] Export maatwerkleerlingen ouderavond: afdelingsselector toevoegen
 • [Ouderavonden] Ouderavond: controlekolom toegevoegd voor 2 gesprekken van hetzelfde gezin met dezelfde docent
 • [Ouderavonden] Ouderavond: melding toevoegen bij ontbreken gespreksmogelijkheden voor maatwerkleerlingen
 • [Zermelo Desktop] Opslaan: het is nu verplicht om op te slaan bij publiceren en bij het afknippen van de dagen


Opgeloste problemen:

 • [Automatisch Roosteren] Crash opgelost bij opstarten scherm Blokstructuren
 • [Automatisch Roosteren] Arena/Atlas werken weer goed bij gebruik Equaliser voor leerlingen

Voor een uitgebreide beschrijving van de nieuwe managementopties bij de lesstatistiek en onderwijstijd verwijzen we u naar het updateblad.

Opgeloste problemen:

 • [Automatisch Roosteren] Menu's in roosterschermen verschijnen weer op de goede plek
 • [Dagroosteren] Het is weer mogelijk om vervangbelang en tussenuurgewicht los van elkaar te negeren

Opgelost probleem:

 • [Automatisch roosteren] Groepskeuzelessen worden niet meer omgezet in reguliere lessen bij downloaden van een Atlas-opdracht

Opgelost probleem:

 • [Handmatig roosteren] Rechtermuisknop-opties in roosterdialogen werken weer correct

Voor een beschrijving van de nieuwe overzichtsroosters in het portal verwijzen we u naar het updateblad.

Verbeteringen:

 • [Automatisch roosteren] In Totaaloverzicht strafpunten (T) is bij Onderwijskundig ook docent en dagen beschikbaar toegevoegd
 • [Automatisch roosteren] Mogelijk maken om in totaaloverzicht strafpunten lokalen direct naar randvoorwaarden te gaan
 • [Automatisch roosteren] Oude onderwijskundige randvoorwaarden definitief verwijderd
 • [Automatisch roosteren] Roosterwensen: bij 0 of 1 onbepaald vrij dagdeel worden geen overbodige randvoorwaarden voor voorkeursdagdelen meer aangemaakt
 • [Automatisch roosteren] Roosterwensen: bij 0 of 1 onbepaalde vrije dag worden geen overbodige randvoorwaarden voor voorkeursdagen meer aangemaakt
 • [Automatisch roosteren] Telgroepwizard: kleuren aangepast
 • [Indelen] Lesgroepindelingen: Maximaal participatie bij #stam staat nu vast op 1
 • [Indelen] Phoenix: Indelen met pseudoklassikalen is sneller geworden

Opgeloste problemen

 • [Automatisch roosteren] Telgroepwizard maakt nu ook telgroep aan bij lokaalblokkade als aantal docenten gelijk is aan aantal lokalen
 • [Automatisch roosteren] Telgroepwizard maakte onterechte telgroepen aan door combinatie lokaalblokkades en ingeroosterde lessen
 • [Indelen] Crash opgelost bij optie "Zet indeelstrafpunten op standaarwaarden" onder Groepsindelingen > Totaaloverzicht
 • [Zermelo Online] Bij lessen en activiteiten worden nu alle bekende groepen weggeschreven, ook als een van de groepen onbekend is
 • [Zermelo Online] Publiceren: inschrijvingen worden niet meer verwijderd bij verplaatsen les naar andere dag
 • [Zermelo Online] Roosterwensen verplicht werken: cel is onterecht rood als er nog lessen geroosterd moeten worden

Voor een uitgebreide beschrijving van de nieuwe mogelijkheden bij de ouderavond, de webapp voor ouders, de roosterwensen en het vastleggen van de beschikbaarheid verwijzen we u naar het updateblad.

Opgeloste problemen

 • [Automatisch roosteren] Afdelingsselectie wordt nu correct overgenomen bij wisseling roosterprofiel
 • [Automatisch roosteren] Lokalen-mathematicus roostert niet langer lokalen uit
 • [Ouderavonden] Blokkades: gesprek werd onterecht getoond op 2 dagen
 • [Ouderavonden] Dagen in juiste volgorde bij ouderavond met meer dan 2 dagen
 • [Ouderavonden] Lokaaltoekenning wordt nu ook opgeslagen bij ouderavond met meer dan 2 dagen
 • [Ouderavonden] Gesprekken met meerdere docenten houden nu correct rekening met de marge bij lokaalroosteren
 • [Ouderavonden] Gespreksmogelijkheden: verboden dag verwijderen lukt nu
 • [Ouderavonden] Leerlingnummer mag nu ook met een 0 beginnen
 • [Ouderavonden] Tekst "datum 1" van melding bij <Controle> is nu correct.
 • [Zermelo Online] Publicatie van lesgroepen bij een toets gaat nu ook goed als er maatwerkleerlingen (#toetsgroep) aan zijn toegevoegd

Verbetering:

 • [Automatisch roosteren] Roosterplan Wizard: Voorkeursposities worden nu gedicteerd door de positielijst van de afdeling

Gladiator


De Gladiator is onderdeel van de Arena en optimaliseert op de achtergrond het rooster. Wilt u de Gladiator uitvoeren op uw eigen computer? Dan kunt u het beste de Gladiator installeren via de installer van Zermelo Desktop, en er voor kiezen de Gladiator in het systeemvak op te starten. Als u de Gladiator op andere computers wilt zetten kan dit ofwel met een geplande taak (aanbevolen vanaf 19.06) of als een service (via de 19.02 MSI). Zie ook onze handleiding over dit onderwerp.

Merk op dat het over het algemeen alleen nodig is om de Gladiatoren te updaten wanneer hieraan gerelateerde functionaliteit wordt aangepast. Mocht dit het geval zijn, dan wordt in de updatemail ook aangegeven dat een Gladiator update nodig is. Op dit moment is de laatste versie van de Gladiator die u nodig heeft de 19.07.0.

Atlas

In plaats van de Arena kunt u ook gebruik maken van Atlas. Naast andere verbeteringen hoeft u dan geen Gladiatoren te installeren, en Atlas roostert ook door als uw eigen computer uit staat.Softwareversie32 bit versie64 bit versieOpmerkingen
Laatste Gladiator update19.07.0

Download MSI

Download MSI

Update Keuzelessen
Meest recente release20.10.0

Download MSI

Download MSI

Gladiatoren op Windows 7 kunnen vanaf versie 19.03.2 vanwege Windows standaarden niet langer dan 3 dagen achtereenvolgend draaien. Het is aan te raden om te zorgen dat systemen regelmatig, bijvoorbeeld iedere nacht, opnieuw worden gestart.

Op Windows 8 en hoger kan het Gladiator proces vanaf versie 19.06.0 wél onbeperkt draaien.

Overige versies


U kunt hier de laatste versie van Zermelo 2 downloaden, wanneer u bijvoorbeeld gebruik maakt van een nieuwe (werk)pc. U kunt hier ook de testversies van onze software vinden. 

SoftwareversieRelease datumReleaseOmschrijving
Zermelo 230-04-2015

2.4.5

Testversies Zermelo DesktopIedere dag

Dit zijn de versies waar we in bezig zijn met het aanbrengen van verbeteringen. Het kan zijn dat wij u vragen om een van deze versies te gebruiken als u tegen bepaalde problemen aanloopt. Het kan ook zijn dat u als deelnemer aan een pilot met een van deze versies werkt. Deze versies ondersteunen geen foutrapporten en wij kunnen de kwaliteit ervan niet garanderen. Het is daarom belangrijk om te upgraden naar de echte release zodra deze beschikbaar is.

Oude versies van Zermelo Desktop

Het kan zijn dat u naar een oude versie wil teruggaan omdat er een bug in de nieuwe versie zit.
 • No labels