Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

« Previous Version 310 Next »

 

Gladiator (msi) | Zermelo Desktop (zip)

(info) Installatiehandleiding


 32 bits versie | zip | gladiator.msi


Belangrijkste wijzigingen in 3.8.6 (12-07-2017)


Verbeteringen:

 1. [lesconnector] Lessen met 0 uur weghalen uit lijst met problemen
 2. [lokalenautomaat] U kunt nu alle lokaalwensen filteren die betrekking hebben op één les (om tegenstrijdigheden te analyseren)

Opgeloste problemen

 1. [dagrooster] Sneltoets M werkt nu ook als hoofdscherm Dagroosteren niet actief
 2. [dagrooster] Vervanging op geaccepteerde leerlingbotsing werkt nu correct
 3. [dagrooster] Foutmelding (bolletje) verwijderd als uitgevallen les toch doorgaat zonder docent
 4. [domein] Na sortering bleef tekst en cursor in (dan) verkeerde cel staan
 5. [domein] Ctrl-A in Afdelingsweergave selecteerd nu alleen leerlingen binnen de afdeling
 6. [douane] Portal ID wordt niet meer weggeschreven in SOM > Schrijf groepsnamen
 7. [lesconnector] Lessenverdeling bij koppeling klassikale groep met meer vakken geeft nu een duidelijke melding
 8. [publicatie] Opmerking bij les in roostervergelijk wordt nu als wijziging gezien
 9. [roosterautomaat] OK2017 prefab blokken lijken spontaan te kunnen verdwijnen
 10. [roosterautomaat] Velden in strafpuntenoverzicht kunnen niet meer worden aangepast in klantmodus

Releasenotes


 Belangrijkste wijzigingen in 3.8.5 (28-06-2017)
 1. [Koppelingen] SOM Douane: export schrijft nu groepsnamen met PortalID
 2. [Automatisch roosteren] Crash verholpen bij Docenten Basis na lege filtering
 3. [Automatisch roosteren] Automaat in blokkenstand laat problemen per tijdvak zien en is dan toch te starten
 4. [Automatisch roosteren] Knop "start automaat" start nu in lokaalprofiel een lokaalautomaat
 5. [Automatisch roosteren] Masker verwijderen of naam wijzigen kan alleen als het masker niet in gebruik is bij de randvoorwaarden
 6. [Automatisch roosteren] Onterechte negatieve strafpunten bij docenten bij automaat roosterplan wizard komen niet meer voor
 7. [Automatisch roosteren] Filteren bij randvoorwaarden Docenten Basis veroorzaakt geen crash meer
 8. [Dagroosteren] Na inlezen activiteitenplanner blijft huidige dagroosterbestand actief
 9. [Dagroosteren] Crash in dagrooster bij weghalen blokkade bij docent met sneltoets A is opgelost
 10. [Dagroosteren] Lokaalselector zet de lokalen nu in alfabetische volgorde
 11. [Dagroosteren] Knoppen in knoppenbalk verplaatst en zijn nu altijd zichtbaar
 12. [Formatie] Geen melding meer bij archiveren dagroosterbestand zonder adminrecht schoolfunctie formatiebeheerder
 13. [Indelen] Phoenix: bij afsluiten maximaal klassikaal verversing ingebouwd om crash te voorkomen
 14. [Koppelingen] SOM Douane: lessen van lesgroepen met 0 leerlingen worden nu ook geëxporteerd
 15. [Koppelingen] SOM Douane: Roosterexport schrijft geen verkeerde start lesuur als roosterbestand leeg tijdvak bevat
 16. [Koppelingen] Optie Importeren > Basisgegevens > Tijdsinformatie verwijderd
 17. [Pakketkeuze] Leerlingdomein: tweede kolom UKP wordt niet meer aangemaakt bij downloaden pakketten
 18. [Pakketkeuze] Portalconnector: Gesimuleerde pakketten (bij leerlingen zonder pakket in het portal) blijven staan na gebruik portalconnector
 19. [Pegasus] Pegasus: crash bij praktijkgroep als stamklas opgelost
 20. [Roostervoorbereiding] Lesconnector: roosterhulp vakken blijven niet meer zichtbaar als verschil
 21. [Roostervoorbereiding] Foutmelding bij Activeer Groepen verholpen
 22. [Roostervoorbereiding] Beschikbaarheden > Portal: bij uitvinken toon Portal info blijft de menu-optie wel staan
 23. [Toetsrooster] Verbetering in sortering docx export toetslijsten
 24. [Zermelo Desktop] Crash verholpen bij project openen wanneer er al een ander project geopend was
 Belangrijkste wijzigingen in 3.8.4 (14-06-2017)
 1. [dagrooster] Melding in Lesdomein en optie "0" toegevoegd bij incorrect ingevoerde verval/vervanginfo
 2. [dagrooster] Activiteitenplanner: Meervoudige selectie staat standaard aan wanneer er al meerdere objecten staan
 3. [dagrooster] Vervanguren: verbod op vervanguren met een Lokaal en/of Lesgroep opgeheven
 4. [dagrooster] Accepteer lesuitval wordt niet meer bij les opgeslagen
 5. [dagrooster] Melding toegevoegd bij toets/mondeling die volledig in pauze valt
 6. [dagrooster] Leerling kon onterecht afwezig worden gemeld bij een toets
 7. [domeinen] Import nieuwe lessen in lesdomein controleert nu op ongeldige lesID's
 8. [indelen] Phoenix gaf soms een verkeerd aantal configuraties weer
 9. [pegasus] Crash verholpen bij praktijkgroep als stamklas (wanneer deze naam al voor kwam)
 10. [pegasus] Probleem met weergave eerste kolommen Detailrooster opgelost
 11. [pegasus] Leerling zonder stamklas mogelijk in Pegasus fase 2
 12. [roosteren] Telgroep telt weer op extra eigenschap
 13. [roosteren] Leerlingen Basis: (sorteer) kolom dummy verwijderd
 14. [roosteren] Roosteren zonder beperk wijzigingen na gebruik van beperk wijzigingen gebruikt geen beperk wijzigingen meer
 15. [roosteren] Telgroep wizard: bij lokalen met alleen lokaalblokkades wordt nu ook een telgroep (EIS) aangemaakt
 16. [roosteren] Telgroepwizard maakt bij annuleren nu geen telgroepen meer aan
 17. [roosteren] OWK2017: Varianten en uitzonderingen worden overgenomen bij ritsen
 18. [roostervoorbereiding] Genereer benodigde groepen (afdeling/school) werkt nu ook correct in de offline modus
 19. [roostervoorbereiding] Afdelingen en Stamklassen: Nieuw ingevoegde afdeling blijft nu op zijn plaats staan
 20. [toetsrooster] Toetsroosteren: gewenst aantal lokalen wordt bij knippen toets overgenomen
 Belangrijkste wijzigingen in 3.8.3 (07-06-2017)
 1. [ Automatisch roosteren] Extra filter toegevoegd om docentenbeschikbaarheid per stamklas/groep te zien.
 2. [ Roostervoorbereiding] Simpele .txt-import in afdelingen en stamklassen toegevoegd
 3. [ Zermelo Desktop] Importeren van afdelingen-stamklassen vanuit UDM werkt weer
 4. [ Automatisch roosteren] Fixatie van leerling in lesgroep is nu goed uit te zetten in Phoenix
 5. [ Automatisch roosteren] Telgroepen: invullen strafpunten als 200K (ipv 200000) of 2M kan nu ook in eigenschappenscherm
 6. [ Automatisch roosteren] Venster 'Eigenschappen van de telgroepen' selecteert nu het juiste tijdvak
 7. [ Automatisch roosteren] Veranderingenscherm en docent- en lesgroepbundel zijn nu leeg na klikken op standaard layout
 8. [ Handmatig Roosteren] Lokaal pro: melding bij lokaal klopt nu ook als er lokalen teveel zijn
 9. [ Roostervoorbereiding] Beheer > Vakken: klikken op rijkop vak selecteert nu correct
 10. [ Roostervoorbereiding] Groepen en Lessen: Download max grootte wordt nu direct zichtbaar bij alle groepen
 11. [ Roostervoorbereiding] Groepen en Lessen: geen verschil meer bij vak met roostercode die alleen verschilt qua hoofdletters
 12. [ Roostervoorbereiding] Groepen en Lessen: Groep toevoegen geeft nu direct de correcte maximale grootte weer
 13. [ Roostervoorbereiding] Groepen en lessen: kolommen van Onderwijs (portal) iets breder gemaakt
 14. [ Roostervoorbereiding] Groepen en Lessen: koppeltekentjes worden nu direct getekend na verwerking
 15. [ Roostervoorbereiding] Importeren van afdelingen-stamklassen vanuit UDM werkt weer
 16. [ Roostervoorbereiding] Lesconnector: crash bij aanpassen lesdomein opgelost
 17. [ Roostervoorbereiding] Roosteren pro > Leerlingen uitgebreid: wisselen van afdeling ververst nu correct de leerlingen en aantallen
 Belangrijkste wijzigingen in 3.8.2 (22-05-2017)
 1. [onderwijs] Bij één of meerdere tijdvakken zonder weken start toch het scherm Groepen en Lessen in de online modus
 2. [desktop] Klantnummer wordt rechts onderaan in het hoofdscherm weergegeven
 Belangrijkste wijzigingen in 3.8.1 (10-05-2017)
 1. [Automatisch roosteren] De onderwijskundige randvoorwaarden kunnen nu omgaan met grote lessentabellen
 2. [Roostervoorbereiding] Afdelingen en stamklassen: gepland aantal stamklassen staat nu correct in de tooltip
 3. [Roostervoorbereiding] Peilweekselector: er wordt nu gewaarschuwd wanneer desktop tijdvak in meer dan één portal tijdvak valt
 4. [Indelen] Het doorlopen van de wizard voor rapportvergaderingen is weer mogelijk
 Belangrijkste wijzigingen in 3.8.0 (13-04-2017)

Een belangrijk nieuw onderdeel in deze Zermelo Desktop versie is dat bij het starten van uw roosterproject informatie van uw portal wordt ingelezen. Deze gegevens worden vervolgens gebruikt het nieuwe Groepen en lessenscherm en bij het bepalen van de beschikbaarheid van de docent in de roosterautomaat. Voor meer informatie, zie: Update Desktop 3.8 en Portal 1.10

 1. [roostervoorbereiding] Update Groepen en Lessen
 2. [roostervoorbereiding] Lesconnector is nu een onderdeel van Groepen en Lessen
 3. [dagrooster] Een toets-les botsing wordt in het Dagrooster scherm toegelicht in de tooltip
 4. [roostervoorbereiding] De lesconnector geeft nu aan wanneer een docent nog niet in desktop aanwezig
 5. [lessen] Optie tussenuuropvulling toegevoegd voor publicatie leerlingroosters
 6. [roosteren] Beschikbaarheden (aantal dagen en dagdelen) kunnen worden overgenomen uit het portal
 7. [dagrooster] Openen dagrooster geeft optie randvoorwaarden apart/gebundeld voor docenten
 8. [indelen] Bij Indeling randvoorwaarden kan minimale groepsgrootte weer bewerkt worden en staan kopjes weer boven kolommen
 9. [indelen] Phoenix raakt onderwijskundige randvoorwaarden niet meer kwijt na gebruik Modules
 10. [lessen] Lessen verwijderen uit domein: lege lessen worden nu toch verwijderd
 11. [pakketkeuzes] Vakkenpakketten: volgorde kolommen met vakken is nu alfabetisch
 12. [roostervoorbereiding] Groepen en Lessen: Lespakket gewijzigd in Vakkenpakketten onder Modules
 13. [roostervoorbereiding] Groepen en Lessen: groepsgebonden lessentabel worden overgenomen uit portal
 14. [roostervoorbereiding] Groepen en lessen controleert aantal stamklassen o.b.v. verwacht aantal stamklassen in het portal
 15. [roostervoorbereiding] Lesconnector: koppeling tussen (o.a.) klassikale lessen wordt nu goed overgenomen
 16. [roostervoorbereiding] Reguliere docent wordt nu van de les gehaald bij het verwerken van een geplande vervanging
 17. [roosteren] Masker verwijderen of hernoemen wordt nu overgenomen bij randvoorwaarde
 18. [roosteren] Rechtmuisknopfunctie is nu beter bruikbaar in Docenten Uitgebreid
 19. [roosteren] In het tabblad Leerling in de selector is nu een afdeling te selecteren door erop te klikken
 20. [roosteren] Lokaal selecteren in de selector zorgt voor crash in combinatie met een geselecteerde agenda-les
 21. [roosteren] Lokaalfixaties zijn nu standaard zichtbaar in de roosterschermen
 22. [structuur] Een dag uitschakelen bij structuur geeft nu een waarschuwing ivm rekenfouten bij randvoorwaarden
 23. [structuur] In scherm Afdelingen en stamklassen geeft het verwisselen van twee afkortingen geen problemen meer
 24. [toetsrooster] Celweergave: Begrenzing van het aantal docenten bij mondeling werkt nu
 25. [toetsrooster] Individuele toetsroosters: er wordt nu gecontroleerd op absent gemelde leerlingen
 Belangrijkste wijzigingen in 3.7.2 (09-03-2017)
 1. [Automatisch roosteren]Roosteren: Het verwijderen van basisvoorwaarden in het scherm Docenten Uitgebreid geeft extra waarschuwing
 2. [Automatisch roosteren]Roosteren: In Totaaloverzicht strafpunten is bij leerlingen de kolom stamklas toegevoegd
 3. [Toetsrooster]Mondelingen: In het scherm Mondelingen bewerken is bij leerlingen de kolom stamklas toegevoegd
 4. [Automatisch roosteren]Lokaal Pro: Melding bij lokaalproblemen gecorrigeerd bij het hebben van te veel én te weinig lokalen
 5. [Automatisch roosteren]Roosteren: Bij uitgebreide randvoorwaarden vallen selectoren niet meer buiten beeld
 6. [Automatisch roosteren]Roosteren: Randvoorwaarde voor blokken van tussenuren is nu optimistisch genoeg
 7. [Automatisch roosteren]Roosteren: Tijdvakkenkolom ontbreekt niet meer bij leerlingen uitgebreid
 8. [Automatisch roosteren]Roosteren: Uitroosteren van lessen vraagt voortaan om bevestiging
 9. [Automatisch roosteren]Roosteren: Weghalen van blokkade in docenten uitgebreid geeft meldingen in basis, tooltip is verduidelijkt om dit op te lossen.
 10. [Automatisch roosteren]Roosterplaatsen en -groepen: Naamswijziging en verwijdering wordt nu automatisch doorgevoerd bij sluiten scherm
 11. [Automatisch roosteren]Telgroepen: Oude randvoorwaarde rondom roosterbreedte is uit telgroepen verwijderd om crash te voorkomen
 12. [Dagroosteren]Dagen afknippen: Verwarrende kolom met nummering bij weekselectie is verwijderd
 13. [Dagroosteren]Dagrooster: Een zwevende les komt nu volledig in beeld
 14. [Domeinen]Leerlingdomein: Crash opgelost bij importeren van een bestand waarin een leerling in twee (of meerdere) afdelingen is geplaatst
 15. [Domeinen]Lesdomein: Crash opgelost als er een lege tijdsstructuur (uren, dagen of tijdvakken) in het roosterbestand zit
 16. [Indelen]Phoenix: Kan nu correct worden afgesloten na verwijderen leerling via module Leerlingdomein
 Belangrijkste wijzigingen in 3.7.1 (22-02-2017)
 1. Arena: Strafpunten voor indelingen zijn weer in beeld
 2. Connector: Roostergroep wordt niet meer random gekoppeld aan Geplande groep
 3. Dagroosteren: Leerlingen afwezig melden bij lessen met meerdere lesgroepen werkt weer goed
 4. Groepsindelingen: nu ook bij dichtgeklapte vakken in beeld dat leerling onterecht in lesgroep zit
 5. Jaarplanner: Vakanties 2018 zijn toegevoegd in jaarplanner
 6. Lesgroepindelingen: Geeft geen foutmelding meer over clusternummer bij lessen met gewenst aantal posities is 0
 7. Maximaal klassikaal: identieken verwijderen gaat nu ook goed als één van de groepen niet-klassikaal-gefixeerd
 8. Maximaal klassikaal: Stamklas-identieke voorwaarde tussen twee stamklassen kan nu worden verwijderd
 9. Maximaal klassikaal: stamklassen verdwijnen niet meer bij de voorwaarden van de deelverzamelingen
 10. Mondelingen: melding toegevoegd dat samenvoegen alleen kan als ze op dezelfde dag staan
 11. Mondelingen: Mondelingen roosteren in de tijd: verplaatste (ingeschakelde) les nu correct zichtbaar
 12. Onderhoud: Docent vrijmaken via #tts laat toets nu wel doorgaan
 13. Ouderavond: Het verwijderen van de gezinnen is niet meer toegestaan als er voor dat gezin gespreksmogelijkheden in de huidige ouderavond zijn
 14. Ouderavond: om gegevensverlies te voorkomen zijn de kolomkoppen van het gespreksmogelijkhedenscherm niet meer rechtsklikbaar
 15. Phoenix: Beschikbaarheden filteren via de blokkadedrempel werkt nu ook voor getallen groter dan 1.000.000
 16. Phoenix: Beschikbaarheden werden niet goed weergegeven bij een lage blokkadedrempel
 17. Phoenix: In Phoenix ingevoerde waarden in Groepenschema worden niet onthouden
 18. Phoenix: Lesgroepindelingen toonde bij verlaten Phoenix-indeelstrafpunten i.p.v. rooster-indeelstrafpunten
 19. Phoenix: Optimale groepsgrootte aanpassen in groepenschema/strafpuntenoverzicht via Phoenix wordt weer opgeslagen
 20. Rapportvergaderingen: Docenten nu ook bij vergadering als lessen uitgeschakeld wegens toets
 21. Rapportvergaderingen: fixaties worden nu vastgehouden
 22. Roostervergelijk: dagfilter werkt nu ook op toetsen
 23. Serieprinten bij toetsrooster: deselecteren gaat nu goed
 24. Snelheidsverbetering nieuwe onderwijskundige randvoorwaarden voor bestanden met hele hoge lessentabellen
 25. Toetsrooster:Toetsen met 0 leerlingen kunnen nu ook over lokalen verdeeld worden.
 26. Toetsrooster: 'Aantal gewone toetsten' geeft nu het aantal inclusief mondelingen
 27. Toetsrooster: Foutieve telling aantal toetsen per dag opgelost
 28. Toetsrooster: Filter op Toetsen werkt nu correct
 29. Toetsrooster: Gewenst aantal surveillanten aanpasbaar bij geknipte toets
 30. Toetsrooster: Leerlingen individueel over lokalen verdelen overschijft niet meer bestaande toetsgroepen
 31. Toetsrooster: Lokaalblokkades uit Lokalen Basis nu zichtbaar in Toetsen roosteren in de tijd
 32. Toetsrooster: Lokaalroosters publiceren (old school) laat nu opgeknipte toets op aparte regels zien
 33. Toetsrooster: Maak docent vrij met rechter muisknop in Surveillanten Modus werkt als verwacht
 34. Toetsrooster: Toetsen zonder lesgroep kunnen nu verdeeld worden over lokalen
 35. Toetsrooster: Toetsgroepnamen worden nu zonder spaties aangemaakt zodat er geen onterechte foutmelding ontstaat bij wijziging in domein Groep

Testversies


Voor Zermelo Desktop zijn er ook testversies beschikbaar. Dit zijn de versies waar we in bezig zijn met het aanbrengen van verbeteringen. Het kan zijn dat wij u vragen om een van deze versies te gebruiken als u tegen bepaalde problemen aanloopt. Het kan ook zijn dat u als deelnemer aan een pilot met een van deze versies werkt. Deze versies ondersteunen geen foutrapporten en wij kunnen de kwaliteit ervan niet garanderen. Het is daarom belangrijk om te upgraden naar de echte release zodra deze beschikbaar is.

Release datumReleaseOmschrijving64-bits versie32-bits versie
elke nacht
beta
Dit is de beta voor de volgende bugfix release. Als de huidige release 3.8.6 is dan is dit de versie die straks 3.8.7 wordt. Het kan dan zijn dat wij aanraden om tot de volgende bugfix release te werken met de beta versie. Mogelijk zijn bepaalde problemen in deze versie nog niet voldoende opgelost.
elke nachtnightlyAlpha voor de volgende feature release. Als de huidige release 3.8.6 is dan is dit de versie die straks 3.9 wordt. Deze versie bevat alle nieuwe features en bevat mogelijk ook nieuwe bugs. Het kan zijn dat u hier schermen in tegenkomt die nog niet af zijn of dat er opeens zaken niet meer werken.
 • No labels