Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

« Previous Version 69 Next »


Inleiding 

U heeft een ouderavond  bestaande uit leerling(en) en ouders/verzorgers, samengesteld. U kunt nu voor deze ouders/verzorgers gespreksmogelijkheden aanmaken. Alleen de gespreksmogelijkheden die aangeboden worden, kunnen aangevraagd worden.


Deze pagina beschrijft de vijfde stap van het proces van het organiseren van een ouderavond.

Let op!

Voordat u start met aanmaken van gespreksmogelijkheden, is het noodzakelijk dat u ouders/verzorgers hebt aangemaakt. Ook moet de koppeling tussen ouders en leerlingen bekend zijn. Heeft u dit nog niet gedaan? Kijk dan op Ouders/verzorgers importeren.

Daarnaast is het noodzakelijk dat u hebt aangegeven of gescheiden ouders/verzorgers aparte aanvragen mogen doen. Heeft u dit nog niet gedaan? Kijk dan op Ouderavond voorbereiden.


Gespreksmogelijkheden aanmaken

Kies in het portal voor <Start> in de kolom Start Ouderavond Client voor het ouderavondbestand. Klik onder Uitnodigen op Gespreksmogelijkheden. 

U kunt eenvoudig gespreksmogelijkheden aanbieden per leerling of docent. In de kolom 'Aangeboden' kunt u de gesprekken die u wilt aanbieden op 'ja' zetten door erop te klikken.

Gespreksmogelijkheden waarbij in de kolom 'Aangeboden' 'nee' staan, kunnen ook niet door ouders/verzorgers aangevraagd worden.

Aanbieden per vak

U kunt de gespreksmogelijkheden voor de ouderavond door de software laten aanmaken op basis van de pakketvakken die u selecteert.

 1. Op het scherm Gespreksmogelijkheden in de Ouderavond Client.
 2. Ga naar Mogelijkheden > Aanbieden per pakketvak.
 3. In het scherm selecteert u voor iedere afdeling de vakken waarvoor u een gespreksmogelijkheid wilt genereren.
 4. Klik OK.

Alle leerlingen die dat vak volgen, hebben voor dit vak een gespreksmogelijkheid gekregen voor hun eigen docent. Dit betekent dat een gesprek over een leerling met de betreffende docent van dat vak 'aangeboden' wordt. U ziet nu per leerling deze aangeboden gespreksmogelijkheden in het groen met 'ja' weergegeven:

 

Bij het genereren van gespreksmogelijkheden vanuit het lespakket worden er gespreksmogelijkheden gegenereerd voor elk gezin van elke leerling die het vak volgt. Als een leerling in meerdere gezinnen zit, wordt voor elk gezin dus een gespreksmogelijkheid gegenereerd.

Handmatig aanbieden

U kunt er ook voor kiezen om handmatig gespreksmogelijkheden aan te bieden. U selecteert dan zelf de docent, het vak en de leerlingen waarvoor u mogelijkheden wilt aanbieden.

 1. Kies in het menu Mogelijkheden > Handmatig aanbieden.
 2. Selecteer de docent(en) waarvoor u gesprekken wilt genereren.
 3. Kies de vakken waarvoor u gesprekken wilt genereren.
 4. Selecteer de leerlingen die voor alle geselecteerde docenten en vakken een gespreksmogelijkheid krijgen.

Voorbeeld

Wanneer u voor handmatig aanbieden kiest, wordt er geen rekening gehouden met het vakkenpakket van de leerlingen.

 • Hoe het niet moet: Stel u selecteert docenten DocWi, DocNetl en DocAk, en vak wi, netl en ak. Daarna selecteert u de leerlingen van 4V1. Dan krijgt elke leerling er 9 gespreksmogelijkheden bij, want er verschijnt niet alleen een gespreksmogelijkheid met DocWi over wi, maar ook met DocWi over netl en met DocWi over ak. U kunt in dit geval beter gebruik maken van de optie Aanbieden per pakketvak.
 • Waar deze optie wel voor gebruikt kan worden is het volgende. Stel er moet de mogelijkheid zijn voor ouders om een gesprek met de afdelingsleider te voeren. Dan kunt u via Handmatig aanbieden deze docent aanklikken, vervolgens een vak selecteren en daarna de leerlingen van de betreffende afdeling.

Gespreksmogelijkheden verwijderen

Als u gespreksmogelijkheden niet langer wilt aanbieden, kunt bij een leerling of docent deze mogelijkheden in de kolom 'Aangeboden' op 'nee' zetten door erop te klikken.

Verwijderen per pakketvak

U kunt mogelijkheden ook per vak verwijderen. Hiermee worden voor alle leerlingen die dat pakketvak hebben, de mogelijkheden verwijderd. 

 1. Ga naar Mogelijkheden > Verwijderen per pakketvak.
 2. In het scherm selecteert u voor iedere afdeling de vakken waarvoor u een gespreksmogelijkheid wilt verwijderen.
 3. Klik OK.

Handmatig verwijderen

 1. Kies in het menu Mogelijkheden > Handmatig verwijderen.
 2. Selecteer de docent(en) waarvoor u gesprekken wilt verwijderen.
 3. Kies de vakken waarvoor u gesprekken wilt verwijderen.
 4. Selecteer de leerlingen van wie voor alle geselecteerde docenten en vakken de gespreksmogelijkheden verwijderd worden.

Gesprekken controleren

In het menu Mogelijkheden > Controleren kunt u de gesprekken controleren. De software waarschuwt u er bijvoorbeeld voor als er gesprekken zijn voor een leerling waarbij er geen ouders in het gezin zitten.


Gespreksaanvragen via SOMtoday

SOMtoday heeft een koppeling gemaakt, zodat de ouders/verzorgers via SOMtoday de gespreksaanvragen kunnen invoeren en het ouderavondrooster na publicatie kunnen bekijken. U bouwt de ouderavond op dezelfde manier op als in deze handleiding beschreven, echter loggen de ouders op de SOMtoday omgeving in plaats van op het portal. Voor het roosteren is het nog steeds van belang dat u de ouders in Zermelo aanmaakt en vooral de gezinnen samenstelt. Zo worden de gesprekken van broers en/of zussen zoveel mogelijk aansluitend en op dezelfde dag geroosterd.

Het klaarzetten van de ouderavond in SOMtoday gebeurt ook in SOMtoday. Echter zal de applicatie rechten moeten krijgen om gegevens te mogen zien en bewerken.


Koppeling met SOMToday

Ga naar Koppelingen > SOMtoday

Stap 1: U kunt deze koppeling alleen gebruiken in SOMtoday als u hierover contact heeft gehad met SOMtoday.

Stap 2: Klik op Gebruiker OK. Een gebruiker somtoday wordt automatisch aangemaakt met de rol somtoday. Deze rol heeft automatisch de goede rechten.

Klik op Token OK. In de tekstbox verschijnt uw portaladres met daaronder een token. Deze twee gegevens worden in SOMtoday ingevoerd.

Nadat de ouders/verzorgers gespreksaanvragen hebben ingediend, kunt u de gespreksaanvragen verwerken tot een rooster. In Gesprekken roosteren leggen we uit hoe dat in zijn werk gaat.

 • No labels