Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Inleiding

De lesgroepen en de lesgroepindelingen exporteert u via de desktop naar Magister.


Er zijn twee manieren waarop u de lesgroepen en indelingen kunt exporteren:

  • Via het menu Exporteren (afkortingen docenten, vakken, stamklassen zijn identiek)

  • Via de Douane (afkortingen docenten, vakken, stamklassen zijn NIET identiek)


DESKTOP Menu > Exporteren

Op deze pagina

Zie ook

Via het menu exporteren

Wanneer u zeker weet dat in Zermelo de afkortingen van docenten, stamklassen en vakken dezelfde zijn als in Magister, dan kunt u vrij eenvoudig een xml bestand in Zermelo aanmaken dat u vervolgens kunt inlezen in Magister. 

  1. Ga naar Exporteren > Groepsindelingen en roosters > Magister xml (Lesgroepindelingen)

  2. Maak een xml bestand mbv één van de knoppen:

  3. Geef het bestand een naam en sla het op

  4. Importeer het bestand in Magister

Op het moment van schrijven kunt u het *.XML bestand met de lesgroepen en indelingen in Magister importeren via het menu School > Rooster > Import > Vakkenpakketkeuzes.

Handleiding Magister

Raadpleegt u hiervoor de Magister handleiding. Na updates is dit mogelijk veranderd!

Alle stamklassen en lesgroepen worden ingelezen, inclusief de indelingen van de leerlingen.

Voor de stamklassen kan dat er als volgt uit zien: H5a en H5b.
Voor de lesgroepen kan dat er als volgt uit zien: H5schk3, H5schk5,H5ak1.

Via de Douanebladen

U maakt gebruik van de douanebladen wanneer u weet dat afkortingen van docenten, vakken en/of stamklassen in Zermelo afwijken van Magister. In de douane-bladen kunt u exact aangeven hoe de lesgroepen vanuit Zermelo naar Magister moeten worden geëxporteerd.

Douanebladen aanmaken

  • In het menu Exporteren > Groepsindelingen en roosters, kiest u voor Douane > Magister

Standaard opzet

Per afdeling binnen Zermelo, bijvoorbeeld H4, maakt u een standaard douane opzet. Hierin staan uw vakken en de bijbehorende lesgroepen omschreven. 

  • U maakt deze opzet via het menu Bewerk > Maak een standaard opzet

Er verschijnt een schermpje met alle afdelingen. U selecteert alle afdelingen waarmee u een Magister-koppeling wilt maken.
Vervolgens wordt u gevraagd of douanebladen gebundeld of als losse bladen moeten worden aangemaakt. 
Hier kiest u voor "Losse bladen". 

 Vervolgens krijgt u onderstaand scherm te zien:

  • Klik op A, B, C of D en kies vervolgens het tijdvak waar u de export voor wilt maken.

Pas vaknamen aan

U kunt een verschil in vakafkorting definiëren. Zo kan het zijn dat u in Zermelo de vakafkorting "bi" gebruikt en in Magister de vakafkorting "biol".  Via het menu Douaneblad > Bewerk vaknamen handmatig kunt u de afkorting van Zermelo wijzigen in die van Magister .

Pas eventueel lesgroepnamen aan

Afhankelijk van wat u bij stap 2 hebt ingesteld (optie A, B, C of D) worden door Zermelo de lesgroepnamen gemaakt. U kunt de lesgroepnamen desgewenst nog aanpassen via het menu Douaneblad > Bewerk lesgroepnamen


Tip

In het geopende scherm kunt u gemakkelijk sorteren door op de kolomkop "Oude waarde" te klikken.


Binnen de douane kunt u via het menu Magister > Schrijf lesgroepen de exportbestanden aanmaken. 

Let op

Wanneer er reeds stamklassen bij de leerlingen in Magister bekend zijn, worden de stamklassen niet opnieuw geïmporteerd in Magister.

Wilt u toch stamklassen importeren (in het geval van wijzigingen) dan dient u de stamklasindeling in Magister eerst te verwijderen.