Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Inleiding

DESKTOP

Er is een koppeling mogelijk met CUP (Contact Uren PLanner) en Eplan. We lichten kort toe wat u nodig heeft.


Menu > Exporteren > Contact Uren Planner

Menu > Importeren > CUP/EPlan


Op deze pagina

Zie ook:

Exporteren

Ten behoeve van CUP (Contact Uren Planner) is er een viertal exportbestanden (xml formaat) beschikbaar: 

  • Leerlinggegevens
  • Leerling - Vak - Lesgroep
  • Roostergegevens
  • DocentblokkadesVoor de export met CUP is het volgende nodig: 
- in de structuur voor afdelingen en stamklassen is een extra afdeling aangemaakt met de afdelingsnaam CUP en de stamklassen zoals die voor CUP van belang zijn. Deze stamklassen zijn en blijven leeg. Dit is omdat leerlingen die gezamenlijk gebruik mogen maken van één of meerdere CUP-uren, een klasbenaming nodig hebben. Dit regelt u later in CUP zelf. Een leerling kan dus later in verschillende groepen komen te zitten. 
- voor leerlingen worden lessen ingeroosterd, met een algemene vakomschrijving, bv vaknaam: CUP. Hier komt geen docent of lokaal bij te staan. 
- voor docenten worden lessen ingeroosterd met een specifieke vakomschrijving, bv vaknaam CUP_nsk. In eerste instantie roostert u deze ZONDER groep. Later komt daar een stamklas bij te staan zoals die in het afdelingenoverzicht staat. Het roosteren zonder groep voorkomt dat er botsingen ontstaan in het rooster of dat een les daardoor niet te plaatsen is. Voor de export naar CUP is deze groep wel nodig. Helaas heeft Zermelo hier geen oplossing voor. 

Heeft u lessen gemaakt met meerdere docenten, dan maakt CUP daar losse lessen per docent van. Dit is meestal niet wenselijk en is in CUP door filters af te vangen. Wees hier alert op.


Importeren

Bij het importeren via het xml bestand uit CUP, gebeurt het volgende: 

U selecteert 1 of meerdere tijdvakken, wanneer het bestand meer dan 1 tijdvak heeft. Daarna worden de nieuwe lessen ingelezen en aangemaakt. Wanneer het programma onbekende docenten, vakken of lokalen tegenkomt, worden deze alsnog aangemaakt. 

 
Lesgroepen worden NIET aangemaakt bij deze import, omdat de software niet kan weten in welke afdeling deze zouden moeten komen. U ontvangt daar een melding van. U maakt de groepen zelf aan bij de Structuur van Afdelingen en Stamklassen. 


Na de import krijgt u de melding dat de lessen zijn aangemaakt. Ze krijgen een extra eigenschap in het lesdomein mee. In de kolom #import ziet u bij de CUP lessen de tekst EPLAN+datum+tijd. Hierdoor zijn deze lessen makkelijk te filteren en eventueel aan te passen. 


Botsende lessen

Het is niet ondenkbaar dat er na de import van de CUP-lessen, botsingen in uw rooster zijn ontstaan. In het menu Schoolstructuur > Controles > Lesbotsingen kunt u dit nagaan.