Pagina-navigatiestructuur
Spring naar het einde van metadata
Ga nar het begin van metadata

Inleiding

In dit hoofdstuk laten we u zien hoe u werkt met het vakkenpakketscherm in de desktop. U heeft de pakketten in het portal ingevoerd en u kunt deze eenvoudig overnemen in de desktop. Ook kunt u hier aangeven hoe u om wilt gaan met vakken waarvan het label een 'exclusief deel' is in het portal.


Voor het schooljaar 2018-2019 werkt u altijd met het nieuwe vakkenpakkettenscherm. Voor het schooljaar 2017-2018 kunt u kiezen of u met het oude of het nieuwe scherm werkt. 

Wilt u met het oude vakkenpakkettenscherm werken? Ga in het hoofdscherm van de desktop naar Opties > Algemeen en zet het werken met het nieuwe scherm op 'Nee'.

Let op

Als u met het oude scherm voor vakkenpakketten blijft werken, ziet u geen status van de wijzigingen bij pakketkeuzes staan bij de gegevenscontrole.Op deze pagina

Zie ook:

Vakkenpakketten in desktop

U vult de vakkenpakketten in op het portal. Elke leerling heeft hier een vakkenpakket, dat eventueel in de loop van het jaar nog kan wijzigen. De vakkenpakketten kunt u op elk gewenst moment overnemen in de desktop. Als u het desktopproject opent, ziet u op het dashboard direct of er wijzigingen zijn bij de vakkenpakketten.

De vakkenpakketten worden vergeleken op basis van een peilweek. Via Beheer > Peilweken kunt u de peilweekselectie aanpassen.


U kunt klikken op de verschillen waarna direct het vakkenpakketscherm voor u opent.

U kunt wijzigingen in het vakkenpakket van een leerling ook in een dag- of toetsroosterbestand overnemen

Verwerking pakketten 

In het scherm van de vakkenpakketten in de desktop staan de vakken gesorteerd op type (Profielen; keuzevakken; klassikale vakken). Leerlingen krijgen standaard de klassikale vakken in hun pakket. Als er pakketten zijn met verschillen ten opzichte van het portal worden deze aangegeven in de kolom 'Wijziging'. 

De vakken met een groene kleur zitten in het pakket, vakken met een gele markering moeten worden toegevoegd aan het pakket van de leerling. De vakken met een rode kleur moeten uit het pakket van de leerling. 

Kiest u voor de knop  dan worden de wijzigingen doorgevoerd in de desktop:


Liever per afdeling?

Standaard worden de pakketten van alle afdelingen tegelijk overgenomen. Via het menu <Bewerken> kunt u aangeven of u dit liever per afdeling wilt.


Vrijstellingen

Als een leerling een vrijstelling heeft voor een vak, dan wordt dat automatisch verwerkt door de desktop. 

Het vak met vrijstelling krijgt een grijze kleur en de tooltip geeft aan dat het om een vrijstelling gaat.

Vakken met 'uitgesloten pakketdeel'

In het portal kunt u bepaalde labels als 'uitgesloten pakketdeel' aangeven (Zie ook: Pakketdeel uitsluiten). Leerlingen die het vak met dat label in hun pakket hebben, worden niet meegeteld bij de geplande groepen in het portal. In de desktop kunt u via de knop  per afdeling aangeven hoe u om wil gaan met deze vakken:


Instelling
Resultaat
Overnemen

De leerling krijgt het vak in zijn pakket, wordt ingedeeld in een lesgroep en volgt de lessen.
Overnemen (eventueel vrijgesteld)
De leerling krijg het vak in zijn pakket, maar de leerling hoeft niet per se ingedeeld te worden in een lesgroep.
Niet overnemen

De leerling krijgt het vak niet in zijn pakket en volgt dus ook geen lessen.

U kunt de instelling op elk gewenst moment aanpassen en de wijzigingen overnemen.Trefwoorden

Vakkenpakket, lespakket, keuzepakket, pakket, pakketten, pakketwijziging

  • Geen labels