Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Inleiding

In dit hoofdstuk laten we u zien hoe u werkt met het vakkenpakketscherm in de desktop. U heeft de pakketten in het portal ingevoerd en u kunt deze eenvoudig overnemen in de desktop. Ook kunt u hier aangeven hoe u om wilt gaan met vakken waarvan het label een 'exclusief deel' is in het portal.

DESKTOP Gegevenscontrole > Pakketkeuzes

DESKTOP Leerlingen > Basisgegevens > VakkenpakketOp deze pagina

Zie ook:

Pakketten desktop

U vult de vakkenpakketten in op het portal. Elke leerling heeft hier een vakkenpakket, dat eventueel in de loop van het jaar nog kan wijzigen. De vakkenpakketten kunt u op elk gewenst moment overnemen in de desktop. Als u het desktopproject opent, ziet u op het dashboard direct of er wijzigingen zijn bij de vakkenpakketten.

De vakkenpakketten worden vergeleken op basis van een peilweek. Via Beheer > Peilweken kunt u de peilweekselectie aanpassen.


U kunt klikken op de verschillen waarna direct het vakkenpakketscherm voor u opent.

U kunt wijzigingen in het vakkenpakket van een leerling ook in een dag- of toetsroosterbestand overnemen

Pakketten overnemen 

In het scherm van de vakkenpakketten in de desktop staan de vakken gesorteerd op type (Profielen; keuzevakken; klassikale vakken). Leerlingen krijgen standaard de klassikale vakken in hun pakket. Als er pakketten zijn met verschillen ten opzichte van het portal worden deze aangegeven in de kolom 'Wijziging'. 

Klassikale vakken ook in vakkenpakket

DESKTOP 19.02 Leerlingen krijgen niet meer standaard de vakken in hun vakkenpakket die in het portal als klassikaal zijn aangegeven. Vanaf deze versie is het dus nodig om voor alle leerlingen een vakkenpakket in te vullen. Dit is een handeling die u eenvoudig kunt uitvoeren en noodzakelijk is voor een juiste inrichting van het portal. Hoe u dit kunt doen is terug te lezen op de handleiding pagina over vakkenpakketten.


De vakken met een groene kleur zitten in het pakket, vakken met een gele markering moeten worden toegevoegd aan het pakket van de leerling. De vakken met een rode kleur moeten uit het pakket van de leerling. 

Kiest u voor de knop  dan worden de wijzigingen doorgevoerd in de desktop:

Liever per afdeling?

Standaard worden de pakketten van alle afdelingen tegelijk overgenomen. Via het menu <Bewerken> kunt u aangeven of u dit liever per afdeling wilt.

Betrokkenheid van de leerling

DESKTOP 19.02 en PORTAL 19.02

Exclusief deel vervangen door zelfstudie

In het portal kunt u vanaf deze versie geen exclusief deel meer invullen bij Afdelingen of Geplande Groepen, maar zelfstudielabels. Niet alleen de naam is aangepast, ook de betekenis is veranderd. Op deze pagina worden de verschillende scenario's beschreven die op uw school kunnen zijn ontstaan door de aanpassing van deze functionaliteit.

In het portal is het mogelijk een bepaalde betrokkenheid van de leerling bij het vak vast te leggen. We spreken over sprokkelen, zelfstudie en vrijstelling. Deze betrokkenheid kan ook worden overgenomen in de desktop. Afhankelijk van de mate van betrokkenheid vindt er wel, geen of gedeeltelijke indeling in  een lesgroep plaats.

Betrokkenheid: Sprokkelen

Als een leerling in het portal de betrokkenheid 'sprokkelen' heeft gekregen, betekent dit dat de leerling een minimale (lesgroep)participatie van 1 en een maximale (lesgroep)participatie van 1 krijgt.

Zodra u op de knop  klikt wordt het sprokkelen in de desktop verwerkt.

Betrokkenheid: Zelfstudie

Als een leerling in het portal de betrokkenheid 'zelfstudie' heeft gekregen, betekent dit dat de leerling een minimale (lesgroep)participatie van 0 en een maximale (lesgroep)participatie van 1 krijgt.

Zodra u op de knop  klikt wordt de zelfstudie in de desktop verwerkt.

Betrokkenheid: Vrijstelling

Als een leerling in het portal een vrijstelling heeft gekregen voor een vak, dan wordt dat ook als wijziging in de desktop gezien. Het vak zit nog wel in het pakket van de leerling, maar de leerling wordt er nooit voor ingedeeld.

Zodra u op de knop  klikt wordt de vrijstelling in de desktop verwerkt.


U kunt per vak zien hoeveel leerlingen het vak op welke wijze in hun pakket hebben. 

Uitgesloten pakketdeel

DESKTOP 19.01 EN OUDER 

In het portal kunt u bepaalde labels als 'uitgesloten pakketdeel' aangeven (Zie ook: Pakketdeel uitsluiten). Leerlingen die het vak met dat label in hun pakket hebben, worden niet meegeteld bij de geplande groepen in het portal. In de desktop kunt u via de knop  per afdeling aangeven hoe u om wil gaan met deze vakken:


Instelling
Resultaat
Overnemen

De leerling krijgt het vak in zijn pakket, wordt ingedeeld in een lesgroep en volgt de lessen.
Overnemen (eventueel vrijgesteld)
De leerling krijg het vak in zijn pakket, maar de leerling hoeft niet per se ingedeeld te worden in een lesgroep.
Niet overnemen

De leerling krijgt het vak niet in zijn pakket en volgt dus ook geen lessen.

U kunt de instelling op elk gewenst moment aanpassen en de wijzigingen overnemen.


Exclusief deel wordt vervangen door zelfstudie

Vanaf half februari 2019 is in het portal het exclusief deel vervangen door het zelfstudielabel. Naast deze betrokkenheid zelfstudie kennen we daar nu ook de betrokkenheid sprokkelen en vrijstelling. Hiermee komt de mogelijkheid in de desktop te kiezen voor wel of niet overnemen (eventueel vrijgesteld) te vervallen.

De minimale participatie wordt geregeld bij het overnemen van de betrokkenheid.


Trefwoorden

Vakkenpakket, lespakket, keuzepakket, pakket, pakketten, pakketwijziging, sprokkel, vrijgesteld

  • No labels