Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

« Previous Version 18 Next »

Inleiding

Nadat u de toetsen heeft aangemaakt, zijn deze nog op verschillende manier aan uw wensen aan te passen.

Menu Onderhoud > Toetsroosteren.

Toetsen aanpassen

De volgende kolommen zijn wel te bewerken door in de juiste cel te klikken van de toets en de kolom waarin u iets wilt wijzigen. Soms verschijnt het scherm Selecteer objecten waarin u de gewenste invoer kunt selecteren door aan te klikken. Soms kunt u de kolommen direct bewerken in de cel. 
 • Pakketvak: U kunt nu een ander vak van deze afdeling en/of van een andere afdeling aanklikken om het vak bij deze toets te betrekken. Onderin kunt u kiezen voor de knoppen OK, vervang ook de lesgroepen en OK, vervang NIET de lesgroepen.
 • Lesgroepen: U kunt andere lesgroepen van deze afdeling en/of van een andere afdeling aanklikken om de lesgroepen bij deze toets te betrekken.
 • Surveillant: Nu al een surveillant aan een toets toekennen kan zinvol zijn als deze surveillant echt bij deze toets moet zijn. Bijvoorbeeld voor een practicumtoets met een vakdocent. Let op: er wordt bij het plaatsen van een toets geen rekening gehouden met vrije dagen van de docent.
 • Lokaal: Nu al een lokaal aan een toets toekennen kan zinvol zijn als deze toets echt in dit lokaal plaats moet vinden. Anders kunt u dat regelen bij roosteren in de tijd met de lokalenmodus.
 • Loc: deze kolom geeft de locatie aan waar de toets plaats vindt. 
 • Aantal minuten: Standaard staat het aantal minuten op 50. Dit is direct aan te passen. (Hier werkt ook de rechtermuisknop).
 • Toetsnaam: Deze wordt standaard weergegeven als afdeling met vak. Dit is direct aan te passen. Alle toetsnamen moeten uniek zijn.
 • Gewenst aantal surveillanten: Deze staat standaard op het aantal groepen, maar is direct in het scherm aan te passen. Ook bestaat de mogelijkheid om groepen weg te halen en toe te voegen en daarna met behulp van opties > maak gewenst aantal surveillanten gelijk aan aantal groepen het gewenste aantal ook direct weer aan te passen. Bij het toekennen van de surveillanten kan dan gebruik gemaakt worden van de signaaldriehoekjes en bij het verdelen over de lokalen kunnen de surveillanten ook verdeeld worden.
 • Gewenst aantal lokalen: Deze staat standaard op het aantal groepen, maar is direct in het scherm aan te passen. Bij het toekennen van de lokalen verschijnen ook de signaaldriehoekjes.
 • Surveillance gewicht: Bij het tellen van de surveillancelast wordt de factor die hier is ingevuld gebruikt. Standaard staat het gewicht op 1. Desgewenst kunt u het aanpassen.


U kunt soms sneller werken door direct in het veld zaken in te vullen, dit kunt u doen door op de knop <Switch edit> te klikken.


Er zijn dan nog meer cellen direct te bewerken.


Pas op

Indien u gebruik maakt van de switch edit invul methode en u vult bij de lesgroepen een lesgroepnaam in die niet in uw roosterbestand voorkomt, dan maakt u een lesgroep aan met 0 leerlingen, ergo u verwijdert dan de leerlingen uit de toets!!Leerlingen toevoegen aan / verwijderen uit toets

M.I.V. DESKTOP 3.10.0 (RELEASE HALF NOVEMBER 2017)

U kunt ook leerlingen toevoegen aan een toets, als zij een vak wel in hun lespakket hebben, maar niet deelnemen aan een lesgroep. Ook andersom kan het voorkomen dat u leerlingen heeft die wel in een toetsgroep zitten, maar het vak inmiddels niet meer in hun lespakket hebben. Deze situaties kunt u herkennen aan rode cellen in de kolommen 'lln zonder toets' en 'lln zonder vak'.

In de eerste situatie klikt u met de rechtermuisknop op de rode cel in de kolom 'lln zonder toets' om leerlingen toe te voegen die het vak wel in hun lespakket hebben, maar niet deelnemen aan een lesgroep. Doorgaans zijn dit sprokkelende leerlingen, die wel deelname moeten hebben bij een toets, maar niet de reguliere lessen kunnen volgen.

In de tweede situatie klik u met de rechtermuisknop op de rode cel in de kolom 'lln zonder vak' om leerlingen uit de toets te verwijderen, die het vak inmiddels hebben laten vallen.


 • No labels