Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

De software van Zermelo biedt u veel mogelijkheden om uw rooster op te bouwen. Na de periode van roostervoorbereiding waarin de prognoses en vakkenpakketten worden verzorgd, is het tijd voor het bepalen van alle randvoorwaarden. Waar moet het rooster op uw school aan voldoen, zodat het door een ieder als goed wordt ervaren?

Na het inrichten van de randvoorwaarden die u in eenvoudige (Basis) en meer uitgebreide (Pro) schermen kunt realiseren, is het tijd voor clusteren en roosteren. Er zijn twee tools die de constructie van het rooster optimaliseren: Pegasus voor de praktijkblokken in het Vmbo en Phoenix voor het clusteren.

Vervolgens zult u de inmiddels gevormde roosterplannen willen optimaliseren en inroosteren. Een groot aantal automaten kunnen u hierbij van dienst zijn.

Tenslotte zullen alle lessen moeten worden voorzien van het juiste lokaal. Ook het roosteren van de lokalen komt uitgebreid aan bod in deze handleiding.

  • No labels