Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Inleiding

Om een lokaal uit te roosteren, kunt u gebruik maken van het scherm Activiteiten en afwezigheden bewerken. U komt in dit scherm via de dagroostermodule en de knop <Act/afw>. Aan de hand van een voorbeeld laten we u zien hoe u een lokaal van een les af haalt.


DESKTOP Onderhoud > Dagroosteren > Activiteiten en afwezigheden bewerken


Lokalen uitroosteren en verwerken

Stel, u wilt op maandag lokaal A022 uitroosteren omdat er onderhoud plaats vindt. Dan wilt u er voor zorgen dat de lessen die in dat lokaal gepland staan uit het lokaal geroosterd worden. Tevens wilt u dat lokaal A022 niet meer als vrij lokaal in beeld komt tijdens het dagroosteren.

 • Ga naar het scherm <Activiteiten en afwezigheden>. We zien links de activiteiten- en afwezigheidscodes die u al eerder heeft ingevoerd. De activiteiten zijn groen en de afwezigheidscodes zijn oranje. Zie ook: Dagroosteren voorbereiden
 • We gaan nu een activiteit inroosteren op een lokaal. Als er geen geschikte activiteitscode tussen staat, kunt u binnendoor naar het scherm waar u uw activiteiten- en afwezigheidscodes kunt beheren. Klik hiervoor op de blauwe knop met de witte pijl

 • In dit voorbeeld hebben we een activiteit Ond aangemaakt die staat voor Onderhoud
 • U selecteert vervolgens de lesuren, behorend bij het lokaal dat u wilt uitroosteren; deze worden groen
 • Een rood kruisje in de rechter bovenhoek van de cel geeft aan dat de lesuitval nog verwerkt moet worden. In dit geval is het natuurlijk geen echte lesuitval, maar de betrokken lessen worden ontdaan van hun lokaal. Dat zien we als we op de knop <Verwerk lesuitval> klikken

 • Het scherm Synchronisatie Planning activiteiten en afwezigheden met dagrooster opent
 • U herkent de lokaalproblemen aan de blauwe kleur
 • In de kolom "Lesuitval?" zien we dat de les door gaat, tenzij u anders beslist. In dat geval klikt u op de desbetreffende regel in deze kolom en vervalt de les alsnog. Doorgaans is daar alleen reden toe wanneer het een vaklokaal betreft (bijvoorbeeld de gymzaal) en de les(sen) onmogelijk in een ander lokaal gegeven kunnen worden
 • Klik op het groene vinkje om de wijzigingen toe te passen
 • Ook in het hoofdscherm van de dagroostermodule herkent u lokaalproblemen aan de blauwe kleur, en aan de L

 • U kunt nu de ontstane lokaalproblemen oplossen door de lessen van een nieuw lokaal te voorzien.