Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

« Previous Version 3 Next »

Inleiding

Wanneer u klaar bent met het roosteren van de toetsen en mondelingen, heeft u mogelijk wijzigingen doorgevoerd in uw basisrooster. Uw toetsroosterbestand heeft u echter weken geleden reeds afgeknipt en bevat geen wijzigingen van uw basisrooster. 

De werkwijze die we hier zullen beschrijven gaat uit van de volgende situatie:

 • U heeft een afgeknipt toetsroosterbestand
 • U heeft een gewijzigd basisrooster
 • U heeft nog geen week afgeknipt t.b.v. het dagrooster

Op deze pagina

Zie ook:

Surveillanten en lokalen

Als er veel wijzigingen zijn in het basisrooster, kunt u beter de surveillanten pas op de toetsen plaatsen als deze zijn ingelezen in het basisrooster en de week is afgeknipt voor het dagrooster. Lokalen kunt u (zeker als er vleugels gebruikt worden), wel al in het toetsweekbestand op de toetsen zetten. 

Verwijderen oude toetsen

Voordat u gaat importeren, verwijdert u in het basisrooster eerst eventuele oude toetsen en mondelingen uit eerdere toetsweken.

 • Zorg ervoor dat u in het basisrooster zit
 • Ga in het menu naar Projectbeheer > Domeinen en klik op het Toetsdomein
 • Selecteer alles met <ctrl+a>
 • Klik op de knop <verwijder>

Importeren van toetsen en mondelingen

We gaan in het basisrooster de nieuwe toetsen en mondelingen importeren. U gaat als volgt te werk:

 • Zorg ervoor dat u in het basisrooster zit
 • Ga in het menu naar Importeren > Toetsen en mondelingen
 • Lees de mededeling en klik op <OK>
 • Wijs het toetsroosterbestand aan (laatste versie!)
 • Klik op <Openen>
 • Klik op <OK>

U heeft nu alle toetsen en mondelingen in uw basisrooster

Afknippen van een dagroosterbestand

Nu kunt u de weken met toetsen afknippen. Als u meerdere weken heeft, raden we u aan beide weken in één dagroosterbestand af te knippen.  

In het afgeknipte bestand kunt u nu:

 • de lessen weer uitschakelen
 • eventueel lokalen op toetsen plaatsen
 • eventueel surveillanten op toetsen zetten
 • eventuele lokaalbotsingen oplossen
 • weken opsplitsen (zodat u per week weer één dagroosterbestand heeft)
 • van de dagroosterbestanden dient u nu ook nog het type op "toets" te zetten

Het eerste toetsroosterbestand is nu overbodig. U dient deze te verwijderen. Eventueel is het altijd nog terug te halen uit de prullenbak van uw roosterproject.
I


Trefwoorden

toetsen importeren, mondelingen importeren, basisrooster synchroniseren, toetsen inlezen

 • No labels