Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

« Previous Version 2 Next »

Het pakketkeuzeprogramma voor de decaan is volledig webbased. De decaan hoeft geen aparte applicatie te installeren, maar kan al zijn activiteiten via het Zermelo Portal zelf beheren. Hierdoor is de decaan niet meer gebonden aan een werkplek, maar heeft hij via het internet altijd toegang tot de actuele gegevens.

Met de nieuwe keuzeformulier-editor stelt de decaan zelf met een paar eenvoudige klikken het keuzeformulier samen. Vervolgens kunnen deze in het portal gekoppeld worden aan bijvoorbeeld afdelingen. De decaan kan dan online in het nieuwe pakketkeuze-overzicht alle keuzes invoeren en beheren.

Voor leerlingen is het mogelijk om online de pakketkeuzes in te voeren, en dit bijvoorbeeld thuis te doen, samen met hun ouders. Via het geleide keuzeproces neemt de software de leerling mee door de verschillende stappen van het formulier. Na een definitief akkoord van de decaan, krijgt de roostermaker automatisch de nieuwe pakketkeuzes in zijn programma te zien.

Inhoudsopgave

 

  • No labels