Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

« Previous Version 2 Next »

Om een lokaal uit te roosteren,kunt u gebruik maken van de Activiteitenplanner. U kunt deze vanuit de Dagroostermodule starten door op de knop "Activiteiten en afwezigheden bewerken" te klikken. Aan de hand van een voorbeeld laten we zien hoe dit gaat.

Stel dat u op maandag lokaal A022 wilt uitroosteren omdat er onderhoud plaats vindt. Dan wilt u ervoor zorgen dat de lessen die in dat lokaal gepland staan uit het lokaal gezet worden en dat u lokaal A022 ook niet meer als vrij lokaal in beeld krijgt tijdens het dagroosteren.

Zoals gezegd, is dat goed te verwerken in de Activiteitenplanner. We zien links de activiteiten- en afwezigheidscodes die u al eerder hebt ingevoerd. De activiteiten zijn groen en de afwezigheidscodes zijn oranje. Zie hiervoor: Voorbereidingen voordat u gaat dagroosteren. We gaan nu een activiteit inroosteren op een lokaal.

Als u geen geschikte activiteitscode heeft, kan er alsnog een toegevoegd worden. Hiervoor klikt u op het blauwe pijltje bovenaan het scherm. U komt dan direct terecht in het scherm waar u uw activiteiten- en afwezigheidscodes kunt beheren.

In dit voorbeeld hebben we een activiteit OND aangemaakt die staat voor Onderhoud lokaal. Door de lesuren aan te klikken of te slepen van het lokaal dat uitgeroosterd moet worden, ziet u de lesuren groen worden.

De rode kruisjes in de rechter bovenhoek geven aan dat de lesuitval nog verwerkt moet worden. In dit geval is het natuurlijk geen echte lesuitval, maar de betrokken lessen worden ontdaan van hun lokaal. Dat zien we als we op de knop Verwerk lesuitval klikken:

In de kolom "Lesuitval?" zien we dan ook dat de les gewoon door gaat, tenzij u anders beslist. Dat kunt u doen door in deze kolom op de regel te klikken. De les vervalt dan alsnog. Dit zou mogelijk kunnen gebeuren als dit een vaklokaal is en de les(sen) onmogelijk in een ander lokaal gegeven kunnen worden.

In de Dagroostermodule zullen deze lokalen als "probleem" naar voren komen. U kunt daar de lessen van een nieuw lokaal voorzien.

 

  • No labels