Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

« Previous Version 3 Next »

U kunt als decaan een keuzeformulier doorlopen. Zo kunt u precies zien wat de leerlingen zien als zij het formulier gaan invullen. Wij raden u aan om dit te doen om te controleren of uw keuzeformulier in orde is. Hoe het doorlopen van een formulier in zijn werk gaat, leggen we u op deze pagina uit.

Voor leerlingen is er ook een pagina die hen helpt bij het invullen van het keuzeformulier. Deze kunt u vinden in de handleiding voor ouders en leerlingen, of rechtstreeks door te klikken op Invullen van het keuzeformulier.

Op deze pagina

Zie ook:

Na het maken van een keuzeformulier wilt u graag zien hoe dit er voor leerlingen uit gaat zien. U kunt zelf een formulier doorlopen alsof u een leerling bent. Daarbij maakt u keuzes, net zoals de leerling zal doen, en de keuzes die u maakt bepalen welke volgende keuzes u voorgelegd krijgt. U kunt een formulier zo vaak doorlopen als u wilt. Zo kunt u alle mogelijke keuzes die leerlingen kunnen maken, controleren. Wat u invult wordt nergens opgeslagen.

Het doorlopen van een keuzeformulier
  1. Ga naar Leerlingen > Keuzeformulieren > Beheer
  2. Klik op de knop Doorlopen. Een scherm verschijnt met daarin de eerste keuze die u mag maken.

 

 

  • No labels