Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

« Previous Version 4 Next »

De juiste weken bepalen

Wanneer we een project hebben geopend ,selecteren we allereerst het basisrooster en klikken bij roosteropties op de knop dagen afknippen.

 

Op deze pagina

Zie ook:

 

  • No labels