Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

« Previous Version 7 Next »

U kunt als decaan een keuzeformulier doorlopen. Zo kunt u precies zien wat de leerlingen zien als zij het formulier gaan invullen. Wij raden u aan om dit te doen om te controleren of uw keuzeformulier in orde is. Hoe het doorlopen van een formulier in zijn werk gaat, leggen we u op deze pagina uit.

Voor leerlingen is er ook een pagina die hen helpt bij het invullen van het keuzeformulier. Deze kunt u vinden in de handleiding voor ouders en leerlingen, of rechtstreeks door te klikken op Invullen van het keuzeformulier.

Op deze pagina

Zie ook:

Na het maken van een keuzeformulier wilt u graag zien hoe dit er voor leerlingen uit gaat zien. U kunt zelf een formulier doorlopen alsof u een leerling bent. Daarbij maakt u keuzes, net zoals de leerling zal doen, en de keuzes die u maakt bepalen welke volgende keuzes u voorgelegd krijgt. U kunt een formulier zo vaak doorlopen als u wilt. Zo kunt u alle mogelijke keuzes die leerlingen kunnen maken, controleren. Wat u invult wordt nergens opgeslagen.

Het doorlopen van een keuzeformulier
  1. Ga naar Leerlingen > Keuzeformulieren > Beheer
  2. Klik op de knop Doorlopen. Een scherm verschijnt met daarin de eerste keuze die u mag maken.

In het scherm staat aangegeven hoeveel opties u mag kiezen. Is de keuze van het type min-max of verplicht, dan kunt u bij iedere optie een vinkje aanzetten. Alleen als het aantal door u gekozen opties voldoet aan het aantal dat aangegeven staat, kunt u op de knop Volgende klikken. Is de keuze van het type splitser, dan kunt u een bolletje aanklikken bij één van de opties. Klikt u een ander bolletje aan, dan verdwijnt het bolletje bij de eerder gekozen optie. Dit komt omdat u bij een keuze van het type splitser altijd maar één optie kunt kiezen. ++hier? Wellicht kan deze uitleg beter bij het maken van het keuzeformulier. En dan zou ik het iets anders zeggen.

Bijvoorbeeld: 

In het keuzescherm voor de leerlingen wordt uitgeschreven hoeveel vakken de leerling mag of moet kiezen.

Bij verplicht zijn alle vakken verplicht en is er geen keuze (Dit gebruikt u bijvoorbeeld voor het gemeenschappelijke deel.)

Bij min-max heeft u aangegeven tussen welke grenzen de keuze moet liggen. Een voorbeeld hiervan is het kiezen van keuzevakken of profieldelen)

Bij splitser mag de leerling precies één keuze maken. (Dit gebruikt u bijvoorbeeld bij het kiezen van een profiel of opleiding. De leerling komt op een hele aparte tak van de keuzeboom.)

Rechts in het scherm ziet u altijd de Status extra voorwaarden. Hier kunt u zien of u aan de extra voorwaarde(n) (als deze aanwezig zijn) voldoet. plaatjes toevoegen wel/niet voldaan.

overzicht na het doorlopen van het formulier

opmerking bij keuze, verwijzen naar waar je die kan aanpassen

 

  • No labels