Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

Version 1 Next »

Op deze pagina vertellen we u hoe u nadat u de structuur van de ouderavond heeft opgezet deze verwerkt tot gespreksmogelijkheden  voor de ouders en en het roosteren van de gesprekkensaanvragen.

 

Blokkades Toevoegen

Roosteren op datum

Roosteren op tijd

Roosteren op lokaal

Lokaalrooster opschuiven

Op deze pagina

Zie ook:

 

  • No labels