Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

Version 1 Next »

Op deze bladzijde leest u hoe u de gespreksmogelijkheden van de ouderavond aanmaakt en deze omzet in een uitnodiging voor de ouderavond aan de ouders/verzorgers van de leerlingen.

Op deze pagina

Zie ook:

Gespreksmogelijkheden

In Uitnodigingen > Gespreksmogelijkheden genereert u de mogelijke gesprekken tussen ouders en docenten per leerling. 

Genereren van Gespreksmogelijkheden
  1. Ga naar Uitnodigingen > Gespreksmogelijkheden. U opent nu het Gesprekken scherm.
  2. Klik op Opties > Gespreksmogelijkheden toevoegen vanuit Lespakketten
  3. In het scherm selecteert u voor iedere afdeling de vakken waarvoor u een gespreksmogelijkheid wilt genereren.

 

Uitnodigingsbrieven

 

  • No labels