Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

« Previous Version 3 Next »

Op deze bladzijde leest u hoe u de gespreksmogelijkheden van de ouderavond aanmaakt en deze omzet in een uitnodiging voor de ouderavond aan de ouders/verzorgers van de leerlingen.

Op deze pagina

Zie ook:

Gespreksmogelijkheden

In Uitnodigingen > Gespreksmogelijkheden genereert u de mogelijke gesprekken tussen ouders en docenten per leerling. Het scherm is in drie delen. Links ziet u de Families zoals u die gegenereerd heeft. Rechtsboven ziet u uit welke leerlingen deze familie bestaat, inclusief klas en adresgegevens. Rechtsonder komen alle mogelijke gesprekken voor alle leerlingen van deze familie. Deze gespreksmogelijkheden kunt u in bulk genereren, maar u kunt ook handmatig gespreksopties toevoegen.

Genereren van Gespreksmogelijkheden
  1. Ga naar Uitnodigingen > Gespreksmogelijkheden. U opent nu het Gesprekken scherm.
  2. Klik op Opties > Gespreksmogelijkheden toevoegen vanuit Lespakketten
  3. In het scherm selecteert u voor iedere afdeling de vakken waarvoor u een gespreksmogelijkheid wilt genereren.

 

U kunt ook handmatig gespreksopties toevoegen per docent, vak en/of leerling.

Aanmaken van extra gespreksmogelijkheden
  1. Ga naar Uitnodigingen > Gespreksmogelijkheden. U opent nu het Gesprekken scherm.
  2. Klik op Opties > Gespreksmogelijkheden toevoegen
  3. U krijgt achtereenvolgens een Docent selector, een Vak selector en een Leerlingselector waarmee u een gespreksmogelijkheid kunt aanmaken.

Uitnodigingsbrieven

Nadat u de gespreksmogelijkheden heeft aangemaakt  kunt u de ouders middels een brief of mailing uitnodigen voor de ouderavond.

 

  • No labels