Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

« Previous Version 4 Next »

Op deze pagina vertellen we u hoe u nadat u de structuur van de ouderavond heeft opgezet deze verwerkt tot gespreksmogelijkheden voor de ouders en en het roosteren van de gesprekkensaanvragen.

 

Blokkades Toevoegen

Roosteren op datum

Roosteren op tijd

Roosteren op lokaal

Lokaalrooster opschuiven

Op deze pagina

Zie ook:

 

datum/tijd

Beheer en gespreksaanvragen van ouders

ouders/gezinnen bestaat dat nog?

blokkades ouders

Inroosteren

verdelen over avonden

roosteren gesprekken

roosteren speciale gesprekken (dubbelgesprekken)

tafels per lokaal

 

  • No labels