Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

« Previous Version 21 Next »

U kunt als decaan een keuzeformulier doorlopen. Zo kunt u precies zien wat de leerlingen zien als zij het formulier gaan invullen. Wij raden u aan om dit te doen om te controleren of uw keuzeformulier in orde is. Hoe het doorlopen van een formulier in zijn werk gaat, leggen we u op deze pagina uit.

Voor leerlingen is er ook een pagina die hen helpt bij het invullen van het keuzeformulier. Deze kunt u vinden in de handleiding voor ouders en leerlingen, of rechtstreeks door te klikken op Invullen van het keuzepakket.

Op deze pagina

Zie ook: Invullen van het keuzepakket

Een keuzeformulier doorlopen

Na het maken van een keuzeformulier wilt u graag zien hoe dit er voor leerlingen uit gaat zien. U kunt zelf een formulier doorlopen alsof u een leerling bent. Daarbij maakt u keuzes, net zoals de leerling zal doen, en de keuzes die u maakt bepalen welke volgende keuzes u voorgelegd krijgt. U kunt een formulier zo vaak doorlopen als u wilt. Zo kunt u alle mogelijke keuzes die leerlingen kunnen maken, controleren. Wat u invult wordt nergens opgeslagen.

Het doorlopen van een keuzeformulier
  1. Ga naar Leerlingen > Keuzeformulieren > Beheer.
  2. Klik op de knop Doorlopen. Een pop-up-scherm verschijnt met daarin de eerste keuze die de leerlingen voorgelegd krijgen.

Tip

Gebeurt er niets als u op de knop Doorlopen klikt? Dan bent u waarschijnlijk vergeten om de eerste keuze aan te geven bij Startpunt formulier.

Een keuzeformulier controleren

U ziet nu het keuzeformulier zoals de leerlingen dit ook gaan zien. In het pop-up-scherm staat de eerste keuze die de leerling voorgelegd krijgt. Omdat u het formulier ter controle doorloopt, wordt er niets opgeslagen. Wel onthoudt het programma tijdens het doorlopen van het formulier welke keuzes u gemaakt heeft, zodat u op de juiste tak van de keuzeboom terecht komt.

U heeft bij het maken van het keuzeformulier bij iedere keuze aangegeven van welk type die keuze moet zijn (min-max, verplicht, of splitser). Dit bepaalt hoe de keuze aan de leerlingen voorgelegd wordt. De keuzetypes worden echter niet genoemd bij het doorlopen van het formulier, want die informatie is niet belangrijk voor de leerlingen. Zij moeten wel weten hoeveel opties ze mogen kiezen, en dat staat bij iedere keuze aangegeven.

Bij een keuze van het type verplicht zijn alle opties verplicht en kan de leerling zelf niets kiezen of veranderen. De toelichting geeft aan: "De volgende vakken zijn verplicht:". De leerling kan alleen op de knop Volgende klikken om naar de volgende keuze te gaan.

Bij een keuze van het type min-max geeft de toelichting aan hoeveel opties de leerling minimaal moet kiezen en hoeveel opties de leerling maximaal mag kiezen. De leerling kan alle opties aanvinken, maar de knop Volgende is alleen beschikbaar als het aantal gekozen opties tussen het minimum en het maximum valt. Zijn er te veel of te weinig opties gekozen, dan is de knop Volgende uitgegrijsd.

Bij een keuze van het type splitser kan de leerling altijd maar één optie kiezen. De toelichting geeft dit ook aan. Klikt de leerling een vakje aan, dan verschijnt er een bolletje. Als de leerling nu een andere optie aanklikt, dan verspringt het bolletje naar deze laatstgekozen optie en zijn de andere opties automatisch niet gekozen. Het is dus niet mogelijk om meer dan één optie aan te vinken. Zodra er één optie gekozen is, is de knop Volgende beschikbaar. De leerlingen komen nu op verschillende takken van de keuzeboom. De gekozen optie bepaalt op welke tak de leerling verder gaat.

Met de knop Vorige kan de leerling altijd teruggaan in het formulier en eerdere keuzes aanpassen.

Als u bij het toevoegen van een keuze een toelichting heeft ingevuld, dan ziet de leerling die bovenin het pop-up-scherm staan. Deze tekst komt dan vóór de standaard-toelichting te staan die aangeeft hoeveel opties een leerling kan kiezen. Voor het aanpassen van deze toelichting gaat u terug naar Een keuzeformulier maken en dan naar het onderdeel Keuzes toevoegen.

Status van het formulier

Na het invullen van de laatste keuze verschijnt het Pakketoverzicht. Hier ziet u alle opties die u gekozen heeft. U kunt dit overzicht op twee manieren weergeven; per pakketdeel en alfabetisch (hoofdletters eerst). Aan de rechterkant van het scherm ziet u de status van het keuzeformulier. Als u geen extra voorwaarden heeft toegevoegd aan het formulier, dan zal hier 'volledig ingevuld' staan (in groen) als het formulier correct is ingevuld. Zijn de gekozen opties niet correct, dan staat hier 'onvoltooid (of foutief volgens het formulier)' in rood.

Heeft u wel extra voorwaarden toegevoegd, dan staat hier 'Status extra voorwaarden'. U ziet de extra voorwaarden staan. Is de voorwaarde groen, dan voldoet het door u ingevulde pakket aan de voorwaarde. Als de voorwaarde rood is dan voldoet u er niet aan.

Een keuzeformulier zichtbaar maken voor leerlingen

Als u het keuzeformulier goed gecontroleerd heeft en het helemaal in orde is, is de volgende stap om het formulier zichtbaar te maken voor de betreffende leerlingen. Om het formulier naar de leerlingen te publiceren gaat u naar het menu Leerlingen > Keuzeformulieren > Beheer en zet u een vinkje in de kolom Gepubliceerd? op de regel van het formulier dat u wilt publiceren. Vanaf dat moment is het keuzeformulier zichtbaar voor de leerlingen die tot de doelgroep behoren.

Rechten

Let op: voordat leerlingen het keuzeformulier kunnen zien en kunnen invullen hebben ze tevens de volgende rechten nodig:

  • Keuzeformulieren bekijken: eigen keuzeformulieren
  • Keuzepakketten bekijken en wijzigen: eigen keuzepakketten 
  • No labels