Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

« Previous Version 5 Next »

U heeft nu de ouderavond gemodelleerd, de gezinnen samengesteld en de gespreksmogelijkheden zijn zichtbaar (geweest) voor de ouders. Nu de aanvragen voor gesprekken binnen zijn, kunt u deze verwerken tot een ouderavondrooster. Op deze pagina vertellen we hoe dat in zijn werk gaat.

 

Op deze pagina

Zie ook:

Blokkades Toevoegen

In Roosteren > Blokkades Toevoegen kunt u blokkades aanbrengen in het te maken ouderavondrooster. Dit gebruikt u bijvoorbeeld om een lange pauze voor de docenten in te voeren of een afwezigheid op een dag(deel) voor docenten of ouders/verzorgers.

Blokkades aanbrengen bij docenten

Een docentenafwezigheid kan de hele dag zijn, maar ook een dagdeel of los uur. U gebruikt deze blokkade ook om bijvoorbeeld een lange pauze in te lassen bij docenten. 

Blokkade bij docenten
  1. Ga naar Roosteren > Blokkades Toevoegen
  2. Selecteer het tabblad Docent en de Datum waarop u deze blokkade wilt invoeren.
  3. Door klikken en slepen kunt u een of meerder blokkades aanbrengen in het rooster van de docent

Door op de linkerkolom (docentafkorting) te klikken, selecteert u de hele dag in één keer.

Tijdswensen gezinnen

Ook gezinnen kunnen voor een dag(deel) geblokkeerd worden. De werkwijze is hetzelfde als bij docenten.

Blokkade bij gezinnen
  1. Ga naar Roosteren > Blokkades Toevoegen
  2. Selecteer het tabblad Gezin en de Datum waarop u deze blokkade wilt invoeren.
  3. Door klikken en slepen kunt u een of meerder blokkades aanbrengen in het rooster van het gezin

Roosteren op datum

Indien uw ouderavond bestaat uit meerdere dagen, zult u de gesprekken moeten verdelen over deze dagen. Wanneer u gaat naar Roosteren > Roosteren op datum opent u het scherm waarmee u dit automatisch of handmatig kunt doen. In dit scherm kunt u naar de Instellingen van de automaat en naar de Pauzewensen. Ook kunt u hier handmatig de gesprekken over de dagen verdelen (bijvoorbeeld bij nagekomen aanmeldingen).

In dit scherm ziet u op elke rij de volgende informatie:

In tabblad Gesprek staat per regel: het nummer van het gesprek, het nummer van het gezin, de docent met wie het gesprek is en de dagplaatsing (het cijfer geeft de lengte van het gesprek aan).

In tabblad Docent staat per regel: de docentafkorting, het totaal aantal gespreksmomenten, het aantal dagen waarop de docent moet komen en de dagplaatsingen (het cijfer geeft het aantal gespreksmomenten aan op die dag).

In tabblad Gezin staat per regel: het gezinsnummer, het totaal aantal gespreksmomenten, het aantal dagen waarop het gezin moet komen en de dagplaatsingen (het cijfer geeft het aantal gespreksmomenten aan op die dag).

Pauzewensen

Datumtoewijzingen van gesprekken door de automaat

De automaat streeft ernaar dat zo veel mogelijk gezinnen slechts op een van de avonden hoeven te komen. Hetzelfde geldt (zo mogelijk) voor de docenten. De standaardinstellingen kunnen worden aangepast via de knop Instellingen.

 

Datumtoewijzingen van gesprekken handmatig

 

 

Roosteren op tijd

Roosteren op lokaal

Lokaalrooster opschuiven

 

verdelen over avonden

roosteren gesprekken

roosteren speciale gesprekken (dubbelgesprekken)

tafels per lokaal

 

  • No labels