Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

« Previous Version 10 Next »

Dagen afknippen

Wanneer we een project hebben geopend ,selecteren we allereerst het basisrooster en klikken bij roosteropties op het icoontje <Dagen afknippen>.

 

Weken kiezen

U kunt vervolgens de week (of weken) selecteren waarin de toetsweek plaats vindt.

Wanneer slechts een paar dagen betrokken zijn bij de toetsweek selecteert u hier toch de hele week.

 

Wanneer u de juiste weken heeft geselecteerd, klikt u vervolgens onderaan op de knop <Toetsrooster>

Naam bepalen

U krijgt nu de mogelijkheid om deze afgeknipte weken een herkenbare naam te geven.

 

Klikt u vervolgens op de knop <OK> dan komt u vanzelf in de planningsperiode. In eerste instantie is deze planningsperiode gelijk aan het tijdvak, oftewel aan de dagen / weken die u heeft afgeknipt. U kunt hier de dagen die niet betrokken zijn bij de toetsweek weghalen.

Planningsperiode aanpassen


Wanneer u meerdere weken in uw toetsweek heeft, zal iedere week in het toetsrooster een apart tijdvak worden. U heeft later dan de mogelijkheid om lessen in de ene week wél en in de andere week juist niet uit te schakelen. 

Toetsweekrooster

Uiteindelijk heeft u een apart roosterbestand aangemaakt (type T = Toetsweek) waarin u de Toetsweek verder kunt maken.

Er zijn direct 2 versies van dit roosterbestand aangemaakt. De werkversie is versie 2, het afgeknipte origineel is versie 1.


 

Op deze pagina

Zie ook:

 

  • No labels