Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

« Previous Version 4 Next »

 

 

release datumversieomschrijving64 bits versie32 bits versie
29-01-20153.0p14
  • Een groot aantal aanpassingen en bugfixes voor de roosterschermen.
  • Eerste versie van de nieuwe Portalconnector die het uploaden en downloaden van de schoolstructuur en leerlingen/docenten op zich neemt.
installer AANBEVOLENzipgladiator.msiinstallerzipgladiator.msi
14-01-20153.0p13
  • Start Pilot nieuwe Roosterschermen
installerzipgladiator.msiinstallerzipgladiator.msi
         

 

 

  • No labels