Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

« Previous Version 7 Next »

Systeembeheerders en gebruikers die voldoende rechten op hun computer hebben kunnen hier de Windows onderdelen van Zermelo 3 downloaden om deze te installeren. Er is een installer beschikbaar die alles voor u klaarzet, een zip voor als u de software alleen wilt uitpakken en zelf de instellingen verzorgt en een gladiator.msi om het voor systeembeheerders makkelijker te maken om de Gladator op een groot aantal computers te zetten.

 

release datumversieomschrijving64 bits versie32 bits versie
9-2-20153.0.0
  • Zermelo 3!
  • De laatste (vooral kleine) aanpassingen voor de release.

Deze versie mag u pas downloaden nadat u bericht heeft gekregen van de officiële release van Zermelo 3.

installer AANBEVOLENzipgladiator.msiinstallerzipgladiator.msi
29-01-20153.0p14
  • Een groot aantal aanpassingen en bugfixes voor de roosterschermen.
  • Eerste versie van de nieuwe Portalconnector die het uploaden en downloaden van de schoolstructuur en leerlingen/docenten op zich neemt.
installerzipgladiator.msiinstallerzipgladiator.msi
14-01-20153.0p13
  • Start Pilot nieuwe Roosterschermen
installerzipgladiator.msiinstallerzipgladiator.msi
         

 

 

  • No labels