Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

« Previous Version 20 Next »

Systeembeheerders en gebruikers die voldoende rechten op hun computer hebben kunnen hier de Windows onderdelen van Zermelo 3 downloaden om deze te installeren. Er is een installer beschikbaar die alles voor u klaarzet, een zip voor als u de software alleen wilt uitpakken en zelf de instellingen verzorgt en een gladiator.msi om het voor systeembeheerders makkelijker te maken om de Gladator op een groot aantal computers te zetten.

 

release datumversieomschrijving64 bits versie32 bits versie
17-02-20153.0.1

Nieuwe release van Zermelo 3 Desktop. We hebben hierin een aantal kleine bugfixes opgelost.

 17 bugfixes
 1. [connector] Docenten upload/download heeft geen filtering roosterprojecten 
 2. [connector] Docenten upload mislukt als alle users al bestaan 
 3. [connector] Bij downloaden van pakketkeuzes was het onterecht ook mogelijk te uploaden 
 4. [dagrooster] Activiteit aanmaken in dagrooster werkt niet meer 
 5. [delegeer] DelegeerCentrum start bij geen Webdav verbinding 
 6. [delegeer] Delegeercentrum Client heeft onterecht leesrechten gebruikers nodig 
 7. [delegeer]Prognoseoverzichten en Lespakkettenoverzicht werden niet zichtbaar in de Client 
 8. [delegeer] Informatiettekst viel weg bij Cliënt 
 9. [desktop] Backups terguplaatsen kan niet in Z3 
 10. [formatiebeheer] Bij export formatiekaarten de vraag: geef geritste bestande aan? 
 11. [formatiebeheer] Sommeren kolommen in Formatiebeheer ontbreekt. 
 12. [formatiebeheer] Budget wordt niet doorgerekend na aanpassen datum in onderwijs. 
 13. [formatiebeheer] Paneel Informatie ontbreekt bij Personeel 
 14. [roosterautomaat] Arena moet controleren dat gladiator minimaal versie 3.0.0 is 
 15. [legroep] Ten onrechte ingedeelde leerling kon niet uit lesgroep geklikt worden in lesgroepindelingen 
 16. [xpf] Logische voorwaarde in 'ALS GEEN ... DAN GEEN ...' wordt na opslaan 'ALS ... DAN ...' 
 17. [xpf] Importeren van een keuzeformulier gaf een crash
 3 Improvements
 1. [formatiebeheer] Op taakformulier bij taken graag kolom met taakuren uit kunnen zetten. 
 2. [pakketkeuzes] Vrijstellingen importeren uit het portal 
 3. [ouderavond] Het is nu mogelijk een nieuw roosterbestand te uploaden voor de ouderavond
09-2-20153.0.0
 • Zermelo 3!
 • De laatste (vooral kleine) aanpassingen voor de release.

installer

installer
29-01-20153.0p14
 • Een groot aantal aanpassingen en bugfixes voor de roosterschermen.
 • Eerste versie van de nieuwe Portalconnector die het uploaden en downloaden van de schoolstructuur en leerlingen/docenten op zich neemt.
installerinstaller
14-01-20153.0p13
 • Start Pilot nieuwe Roosterschermen
installerinstaller
     

 

 

 • No labels