Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

« Previous Version 25 Next »

Systeembeheerders en gebruikers die voldoende rechten op hun computer hebben kunnen hier de Windows-onderdelen van Zermelo 3 downloaden om deze te installeren. Er is een installer beschikbaar die alles voor u klaarzet, een zip voor als u de software alleen wilt uitpakken en zelf de instellingen verzorgt, en een gladiator.msi om het voor systeembeheerders makkelijker te maken om de Gladiator op een groot aantal computers te zetten.

 

release datumversieomschrijving64 bits versie32 bits versie
02-03-20153.0.2

Nieuwe release van Zermelo 3 Desktop. We hebben o.a. een aantal crashes opgelost aan de hand van de verzonden crashreports uit de software.

 17 bugfixes
 1. [crashreport] Crash in Automatisch Roosteren - Randvoorwaarden opgelost
 2. [crashreport] Crash bij sluiten software (verbinding met API) 
 3. [crashreport] Crash bij het verwijderen van een net aangemaakte stamklas
 4. [crashreport] WebDAV crash opgelost
 5. [crashreport] Crash bij starten lokalenautomaat bij vastmaken lessen aan evaluatoren
 6. [crashreport] Crash opgelost als er onverwacht geen basisrooster gevonden kon worden
 7. [crashreport] Crash in jaarplanner opgelost na selecteren en aanpassen begin schooljaar
 8. [delegeer] Het delegeercentrum ondersteunt nu het delegeren van meerdere projecten met dezelfde naam
 9. [export] Aanmaken van DIF bestanden werkte niet
 10. [export] Export naar Cloudwise, NC, en BIS houdt bestand vast
 11. [formatiebeheer] Groepenplanner totaal slaat gemaakte koppelingen niet op in DelegeerCentrum
 12. [formatiebeheer] ZFormatie bewerk scherm toonde nog de oude menu's en toolbars
 13. [formatiebeheer] Lessenplanner laat aantal lessen uit oude sectieplanner zien
 14. [formatiebeheer] Het saldo in de lessenplanner was niet het saldo uit formatie-inzet
 15. [ouderavond] Stamklasgebonden domein noemt de objecten die hij inleest "gezinnen"
 16. [ouderavond] Het verwijderen van een gespreksdag moet enkel kunnen als er niets meer aan hangt.
 17. [ouderavond] Gesprekken verdelen over dagen toont alle gesprekken
 2 Improvements
 1. [formatiebeheer] Graag StandaardLesVergoeding op individuele basis kunnen overrulen. 
 2. [formatiebeheer] Tooltip bij overrulede waarde geeft meer informatie
17-02-20153.0.1

Nieuwe release van Zermelo 3 Desktop. We hebben hierin een aantal kleine bugs opgelost.

 17 bugfixes
 1. [connector] Docenten upload/download had geen filtering op roosterprojecten.
 2. [connector] Docenten upload lukte niet als alle users al bestonden.
 3. [connector] Bij downloaden van pakketkeuzes was het onterecht ook mogelijk om te uploaden. 
 4. [dagrooster] Activiteit aanmaken in Dagrooster werkte niet goed. 
 5. [delegeer] DelegeerCentrum startte bij geen Webdav-verbinding.
 6. [delegeer] Client had onterecht leesrechten voor gebruikers nodig.
 7. [delegeer] Prognoseoverzichten en Vakkenpakketten werden niet zichtbaar in de Client.
 8. [delegeer] Informatietekst viel weg bij Client.
 9. [desktop] Backups terugplaatsen lukte niet.
 10. [formatiebeheer] Bij de export van formatiekaarten kwam de vraag: Geef geritste bestanden aan.
 11. [formatiebeheer] Sommeren van kolommen ontbrak.
 12. [formatiebeheer] Budget werd niet doorgerekend na aanpassen Datum in onderwijs. 
 13. [formatiebeheer] Paneel Informatie ontbrak bij Personeel.
 14. [roosterautomaat] Arena controleerde niet of Gladiator minimaal van versie 3.0 is.
 15. [lesgroepindelingen] Ten onrechte ingedeelde leerling kon niet uit lesgroep geklikt worden.
 16. [keuzeformulier] Logische voorwaarde in xpf 'ALS GEEN ... DAN GEEN ...' werd na opslaan 'ALS ... DAN ...'. 
 17. [keuzeformulier] Importeren van een keuzeformulier gaf een crash.
 3 Improvements
 1. [formatiebeheer] Op taakformulier bij taken is het mogelijk om de kolom met taakuren uit te zetten.
 2. [pakketkeuzes] Vrijstellingen in keuzepakketten worden gedownload uit het portal.
 3. [ouderavond] Het is nu mogelijk een nieuw roosterbestand te uploaden voor de ouderavond.
09-2-20153.0.0
 • Zermelo 3!
 • De laatste (vooral kleine) aanpassingen voor de release.

 

 

 • No labels