Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

« Previous Version 28 Next »

Systeembeheerders en gebruikers die voldoende rechten op hun computer hebben kunnen hier de Windows-onderdelen van Zermelo 3 downloaden om deze te installeren. Er is een installer beschikbaar die alles voor u klaarzet, een zip voor als u de software alleen wilt uitpakken en zelf de instellingen verzorgt, en een gladiator.msi om het voor systeembeheerders makkelijker te maken om de Gladiator op een groot aantal computers te zetten.

 

release datumversieomschrijving64 bits versie32 bits versie
24-03-20153.0.3

Nieuwe release van de Zermelo 3 Desktop. Aan deze release is ook de nieuwe portal versie gekoppeld, zie Releasenotes Portal.

 24 bugfixes
 1. [delegeercentrum] Het delegeercentrum maakt de rol dc_user aan en zet de rechten nu op "ja" (ipv op 4)
 2. [dagrooster] In dagrooster nieuw probleemtype (les zonder docent) aanvullend ondersteunen
 3. [formatie] Basis criteria van gedelegeerde gebruiker worden niet geimporteerd
 4. [formatie] Peildatum voor start eerste en tweede aanvulling is 31 juli 2014
 5. [formatie] Er konden meerdere verkennerschermen worden geopend bij actie inlezen nieuw ZFM. Gevolg kon een crash zijn.
 6. [formatie] Venster Vakwaarden: term hernoemen naar aangepaste lesvergoeding
 7. [formatie] Bij wijzigen van zfm kon het zijn dat de gegevens niet opnieuw ververst werden. Dit is nu opgelost.
 8. [formatie] Maximum AST stond op 160 terwijl er geen berekening is
 9. [formatie] Mogelijkheid tot docentfiltering ontbreekt in sectieplanner
 10. [formatie] In Lessenplanner werd de lesinzet weergegeven als een breuk ipv getal
 11. [formatie] Het rapport menu in edit ZFormatie was niet volledig uitgeschakeld
 12. [formatie] Portalconnector geeft nu een melding als de leerling of docent verwijderd was uit het portal
 13. [formatie] Bij edit ZFormatie waren de lesverzamelingen niet meer te bewerken
 14. [formatie] In lessenplanner wordt bij filtering op sectie de juiste inzet uit sectieplanner getoond
 15. [formatie] In de lesinzet werden aangepaste getallen in het zfm niet correct ge-update
 16. [formatie] Tooltip in sectieplanner bevatte een klein foutje
 17. [ouderavond]  - In 'ouderavonden' eerst gezinnen verwijderen en dan ouders genereren leidt tot crash.
 18. [pakketkeuze] Brieven tonen resultaten Ztags niet
 19. [pakketkeuze] Exporteren van brieven voor pakketkeuzes (in Desktop) werkte niet goed
 20. [portalconnector] Verkeerde foutmelding bij uploaden roosters
 21. [portalconnector] Eventuele foutmelding bij uploaden docenten verder uitgebreid
 22. [portalconnector] Portal-connector: bij keuzepakketten down- of uploaden kunt u afdelingen selecteren
 23. [portalconnector] Portalconnector kan nu leerling uploaden die meerdere keren in 1 afdeling zitten
 24. [portalconnector] Connector geeft ten onrechte aan dat er gefixeerde pakketten zijn
 10 Improvements
 1. [desktop] De Portal-connector upload nu ook Stamklas oud bij het uploaden van leerlingen
 2. [desktop] Direct starten van de Desktop geeft nu de mogelijkheid het portal adres in te voeren
 3. [formatie] In de sectieplanner zijn totalen toegevoegd voor de inzet
 4. [formatie] Secties worden nu ook gesorteerd in de sectieplanner
 5. [formatie] Secties kunnen uitgeschakeld worden in de sectieplanner
 6. [formatie] In het delegeercentrum kunnen nu ook leesrechten voor formatiebeheer aangegeven worden
 7. [formatie] Sectieplanner toont nu alleen graden die voorkomen in de betreffende sectie
 8. [formatie] Bij les inzet is nu ook het klokuursaldo op basis van de sectieplanner zichtbaar
 9. [formatie] Inzet uit de sectieplanner is nu ook te tonen op de formatiekaart
 10. [formatie] De standaard lesvergoeding aanpassen naar 50.
02-03-20153.0.2

Nieuwe release van Zermelo 3 Desktop. We hebben onder andere een aantal crashes opgelost aan de hand van de verzonden crashreports uit de software.

 17 bugfixes
 1. [crashreport] Crash in Automatisch Roosteren - Randvoorwaarden opgelost
 2. [crashreport] Crash bij sluiten software (verbinding met API) opgelost
 3. [crashreport] Crash bij verwijderen van een net aangemaakte stamklas opgelost
 4. [crashreport] WebDAV-crash opgelost
 5. [crashreport] Crash opgelost bij starten lokalenautomaat bij vastmaken lessen aan evaluatoren
 6. [crashreport] Crash opgelost in het geval dat er onverwacht geen basisrooster gevonden kon worden
 7. [crashreport] Crash in jaarplanner opgelost na selecteren en aanpassen begin schooljaar
 8. [delegeer] Het DelegeerCentrum ondersteunt nu het delegeren van meerdere projecten met dezelfde naam
 9. [export] Aanmaken van DIF-bestanden werkt nu goed
 10. [export] Export naar Cloudwise, NC, en BIS: probleem met bestand vasthouden is opgelost
 11. [formatiebeheer] Groepenplanner Totaal in DelegeerCentrum slaat gemaakte koppelingen weer op
 12. [formatiebeheer] ZFormatie: Bewerk scherm toont de nieuwe menu's en menubalken
 13. [formatiebeheer] Lessenplanner toont weer het juiste aantal lessen
 14. [formatiebeheer] Het saldo in de lessenplanner is nu het juiste saldo uit Formatie inzet
 15. [ouderavond] Stamklasgebonden-domein noemde objecten na inlezen ten onrechte "gezinnen"
 16. [ouderavond] Het verwijderen van een gespreksdag kan alleen als er niets meer aan die dag hangt
 17. [ouderavond] Gesprekken verdelen over dagen toont nu de juiste gesprekken
 2 Improvements
 1. [formatiebeheer] StandaardLesVergoeding kan voor individuele gevallen overruled worden
 2. [formatiebeheer] Tooltip bij overrulede waarde geeft meer informatie
17-02-20153.0.1

Nieuwe release van Zermelo 3 Desktop. We hebben hierin een aantal kleine bugs opgelost.

 17 bugfixes
 1. [connector] Docenten upload/download had geen filtering op roosterprojecten.
 2. [connector] Docenten upload lukte niet als alle users al bestonden.
 3. [connector] Bij downloaden van pakketkeuzes was het onterecht ook mogelijk om te uploaden. 
 4. [dagrooster] Activiteit aanmaken in Dagrooster werkte niet goed. 
 5. [delegeer] DelegeerCentrum startte bij geen Webdav-verbinding.
 6. [delegeer] Client had onterecht leesrechten voor gebruikers nodig.
 7. [delegeer] Prognoseoverzichten en Vakkenpakketten werden niet zichtbaar in de Client.
 8. [delegeer] Informatietekst viel weg bij Client.
 9. [desktop] Backups terugplaatsen lukte niet.
 10. [formatiebeheer] Bij de export van formatiekaarten kwam de vraag: Geef geritste bestanden aan.
 11. [formatiebeheer] Sommeren van kolommen ontbrak.
 12. [formatiebeheer] Budget werd niet doorgerekend na aanpassen Datum in onderwijs. 
 13. [formatiebeheer] Paneel Informatie ontbrak bij Personeel.
 14. [roosterautomaat] Arena controleerde niet of Gladiator minimaal van versie 3.0 is.
 15. [lesgroepindelingen] Ten onrechte ingedeelde leerling kon niet uit lesgroep geklikt worden.
 16. [keuzeformulier] Logische voorwaarde in xpf 'ALS GEEN ... DAN GEEN ...' werd na opslaan 'ALS ... DAN ...'. 
 17. [keuzeformulier] Importeren van een keuzeformulier gaf een crash.
 3 Improvements
 1. [formatiebeheer] Op taakformulier bij taken is het mogelijk om de kolom met taakuren uit te zetten.
 2. [pakketkeuzes] Vrijstellingen in keuzepakketten worden gedownload uit het portal.
 3. [ouderavond] Het is nu mogelijk een nieuw roosterbestand te uploaden voor de ouderavond.
09-2-20153.0.0
 • Zermelo 3!
 • De laatste (vooral kleine) aanpassingen voor de release.

 

 

 • No labels